Thứ tư, 27/09/2017 - 14:54

Chỉ số cải cách thấp, Bộ LĐ-TB&XH mời Vietel hỗ trợ nâng cấp hệ thống CNTT

Dân trí

“Năm 2018, ngành LĐ-TB&XH xác định CNTT là khâu đột phá trong việc quản lý lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Thông qua đó cung cấp tối đa các dịch vụ công trực tuyến, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp”.

Chỉ số cải cách thấp, Bộ LĐ-TB&XH mời Vietel hỗ trợ nâng cấp hệ thống CNTT - 1

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác hợp tác với Tập đoàn Vietel nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2017-2020.

Việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực trên là quyết tâm của Bộ LĐ-TB&XH trước thực tế việc cải cách hành chính và ứng dụng CNTT còn nhiều hạn chế. Thực tế này chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong khi đó, yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT đối với Bộ và ngành lao động, thương binh, xã hội rất cấp thiết và trở nên bức xúc.

Tại lễ ký, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kỳ vọng, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo - điều hành, gắn kết chặt chẽ với công tác cải cách hành chính trong các hoạt động quản lý, điều hành lĩnh vực lao động người có công và xã hội từ trung ương đến địa phương, cung cấp tối đa các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Qua đó nâng cao chỉ số xếp hạng cải cách hành chính và ứng dụng CNTT của Bộ, ngành.

Theo cam kết, Vietel sẽ tư vấn, cung cấp cho Bộ LĐ-TB&XH các giải pháp CNTT và các sản phẩm dịch vụ viễn thông tốt nhất nhằm xây dựng và hoàn thiện kiến trúc Chính phủ điện tử, hiện đại hóa môi trường làm việc và phục vụ cải cách hành chính cho Bộ và đào tạo nguồn nhân lực về CNTT.

Bên cạnh đó, Vietel tư vấn, hỗ trợ và phối hợp bảo đảm hạ tầng đường truyền, trung tâm dữ liệu, giao ban trực tuyến và triển khai các chính sách ưu đãi tốt nhất để tạo điều kiện cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành, đặc biệt là người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội dễ dàng tiếp cập các thông tin, ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hạ tầng CNTT, các ứng dụng CNTT và dữ liệu của bộ, ngành.

Theo kết quả chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ được công bố, Bộ LĐ-TB&XH có kết quả thấp nhất với giá trị 71,91%.

Hoàng Mạnh