1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa:

Chi hơn 12 tỷ đồng trợ cấp tới gần 500 công an xã

Trần Lê

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định chi hơn 12 tỷ đồng trợ cấp một lần tới gần 500 trưởng, phó công an xã và công an viên.

Ngày 29/1, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ.

Chi hơn 12 tỷ đồng trợ cấp tới gần 500 công an xã - 1
Thanh Hóa đã tăng cường hơn 1.100 cán bộ công an chính quy về xã.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng là trưởng công an xã có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần.

Cứ mỗi năm công tác, trưởng công an xã được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân của 5 năm cuối tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm hiện hưởng trước thời điểm nghỉ việc (đối với trường hợp chưa được chi trả chế độ bảo hiểm xã hội).

Phó trưởng công an xã và công an viên chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên, nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần; cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng tiền phụ cấp bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) trước thời điểm nghỉ việc.

Những trường hợp nghỉ việc vì lý do chỉnh đáng gồm: Do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu cồng tác; do hoàn cảnh gia đình có khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) hoặc ra nước ngoài để định cư, không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết định cho nghỉ việc).

Thời gian thực hiện kể từ ngày Pháp lệnh công an xã có hiệu lực (từ ngày 1/7/2009).

Tổng số đối tượng được thụ hưởng trợ cấp một lần là 477 người. Tổng kinh phí trợ cấp là hơn 12 tỷ đồng từ nguồn chi cải cách tiền lương trong ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Chi hơn 12 tỷ đồng trợ cấp tới gần 500 công an xã - 2
Chi hơn 12 tỷ đồng trợ cấp tới gần 500 công an xã - 3
Có 477 Trưởng, Phó công an xã và Công an viên được thụ hưởng trợ cấp một lần với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục nghiệp vụ, thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí trợ cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để chi trả cho đối tượng được thụ hưởng chính sách, đảm bảo theo đúng quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách; đôn đốc tổng hợp báo cáo theo quy định.

UBND các huyện, thành phố ban hành quyết định cho từng đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.