Chỉ có 4 công chức Hà Tĩnh không vượt qua kỳ sát hạch lại

Xuân Sinh

(Dân trí) - Liên quan đến sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức, Hà Tĩnh đã hoàn thiện việc khắc phục sai phạm. Chỉ có 4 công chức cấp xã không vượt qua kỳ sát hạch.

Chỉ có 4 công chức Hà Tĩnh không vượt qua kỳ sát hạch lại - 1

Hà Tĩnh đã hoàn thiện việc khắc phục sai phạm. Chỉ có 4 công chức cấp xã không vượt qua kỳ sát hạch.

Ngày 16/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã hoàn thành đợt kiểm tra sát hạch những cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận vào các cơ quan nhà nước từ năm 1998 đến 2017 thuộc diện phải tuyển dụng lại vì chưa qua thi tuyển, sai quy định.

Theo đó, khối Nhà nước có 4.743 người được công nhận đã khắc phục sai phạm, 4 công chức cấp xã không vượt qua được kỳ sát hạch buộc phải thu hồi quyết định tuyển dụng.

Còn tại Khối Đảng chưa cung cấp cụ thể số lượng người tham gia sát hạch, nhưng tất cả đều đạt yêu cầu.

Trước đó, trên cơ sở kết luận của Ban Bí thư số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 về xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/6/2020 về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng viên chức, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát lại số đối tượng này.

Theo đó, hàng ngàn công chức, viên chức thuộc khối Nhà nước và khối Đảng giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2017 phải thi tuyển lại vì có sai phạm.

Ban đầu, tỉnh Hà Tĩnh dự tính tổ chức thi trắc nghiệm tiếng Anh, Tin học mỗi môn 30 câu; và thi viết nghiệp vụ chuyên ngành tập trung tại một địa điểm.

Tuy nhiên, đến ngày 21/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng quyết định cho các sở ngành, huyện thị được thành lập một hội đồng kiểm tra chung. Các đơn vị tự chọn ngày tổ chức sát hạch, phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ thí sinh trong khoảng 30 phút.