Thứ năm, 20/12/2018 - 08:26

Cà Mau: UBND tỉnh sẽ sử dụng Zalo để giải quyết thủ tục hành chính

Dân trí

Ngày 20/12, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này vừa có kế hoạch triển khai ứng dụng mạng xã hội Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, việc triển khai ứng dụng Zalo với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, tình trạng xử lý hồ sơ.

Đồng thời, tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thông qua ứng dụng trên Zalo. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc này còn nhằm nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; chuyển dần từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau.

Cà Mau sẽ triển khai sử dụng mạng xã hội Zalo để giải quyết thủ tục hành chính dự kiến vào quý 1/2019.
Cà Mau sẽ triển khai sử dụng mạng xã hội Zalo để giải quyết thủ tục hành chính dự kiến vào quý 1/2019.

Kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ, yêu cầu giao diện thể hiện trên Zalo phải được liên kết trực tiếp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Cà Mau, giúp người dùng có thể thực hiện các thao tác để tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với các thủ tục hành chính cho phép thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (kể cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh phải là lực lượng đi đầu trong triển khai thực hiện ứng dụng Zalo; đồng thời tuyên truyền, vận động tổ chức, người dân, doanh nghiệp cùng hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các Sở, Ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính trên Zalo; trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được tiếp nhận trên Zalo theo quy định.

Theo kế hoạch, việc sử dụng ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Cà Mau sẽ được triển khai vào quý 1/2019.

Huỳnh Hải