Thứ tư, 17/04/2019 - 06:04

Cà Mau: Đưa cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức ở Nhật Bản, Singapore

Dân trí

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, từ tháng 6/2019, tỉnh này sẽ đưa ít nhất là 86 cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng ở nước ngoài.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, những cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) được đưa đi nước ngoài bồi dưỡng đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó, chủ yếu là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, quản lý cấp sở, ngành, huyện,…

Những cán bộ này sẽ được bồi dưỡng qua các chương trình: Kỹ năng lãnh đạo trong thời đại công nghệ cao và phát triển cộng đồng (22 người, đi Singapore, 14 ngày); Ngành nghề trong tương lai và những ảnh hưởng đến chiến lược quản lý xã hội lao động (22 người, đi Nhật Bản, 14 ngày).

Phát triển cộng đồng và quản lý an sinh xã hội (22 người, đi 14 ngày, chưa xác định nước đến); Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và phát triển kinh tế biển (22 người, đi 14 ngày, chưa xác định nước đến).

Theo kế hoạch, các chương trình bồi dưỡng dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10/2019.

Được biết, nguồn kinh phí để các cán bộ này đi bồi dưỡng là chi từ ngân sách Nhà nước.

Nội dung kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau cho biết, việc đưa cán bộ đi bồi dưỡng ở nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có kỹ năng, có phẩm chất, tư duy, tầm nhìn chiến lược,…. đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong xu thế hội nhập.

Huỳnh Hải