Thứ sáu, 21/12/2018 - 06:02

Cà Mau: 350 công chức, viên chức sẽ bị giảm trong năm 2019

Dân trí

Trong nửa năm đầu 2019, tỉnh Cà Mau sẽ tinh giản biên chế đối với 350 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh này.

UBND tỉnh Cà Màu vừa phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2019 (thực hiện từ ngày 1/1 – 30/6/2019) đối với 350 cán bộ, công chức, viên chức, gồm: 250 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi (HTT) và 100 người hưởng chính sách thôi việc ngay (TVN).

Trong đó, các cơ quan Đảng, đoàn thể 9 người (4 HTT, 5 TVN); các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước 15 người (11 HTT, 4 TVN); các đơn vị sự nghiệp công lập 321 người (233 HTT, 88 TVN); cán bộ, công chức cấp xã 4 người (1 HTT, 3 TVN); các tổ chức Hội 1 người (1 HTT).

Ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau là một trong những ngành có số lượng tinh giản biên chế chiếm số lượng lớn trong đợt 1/2019.
Ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau là một trong những ngành có số lượng tinh giản biên chế chiếm số lượng lớn trong đợt 1/2019.

Theo danh sách cho thấy, những người thuộc diện nghỉ HTT có năm sinh từ 1959 đến khoảng 1968; trong đó, giữ các chức danh như trưởng, phó phòng, chuyên viên, nhân viên, bảo vệ,…

Theo UBND tỉnh Cà Mau, lý do tinh giản đối với những người nghỉ HTT do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể sắp xếp, bố trí được việc làm khác; cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý.

Ngoài ra, những lý dó khác như: Đối tượng có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và không thể bố trí việc làm khác phù hợp; dôi dư do rà soát, sắp xếp lại bộ máy; chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm…

Với những người thuộc diện cho TVN, có độ tuổi năm sinh từ 1962 đến 1991, trong đó ngành giáo dục (chủ yếu là giáo viên) đã chiếm hơn 80%. Số người này tinh giản do dôi dư cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp việc làm khác; có 2 năm liên tiếp liền kề có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ, 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; chưa đạt trình độ chuyên môn theo quy định;…

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau sẽ chi hơn 32,2 tỷ đồng để chi trả các chế độ chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế đợt 1/2019. Trong đó, khoản trợ cấp tính cho thời gian nghỉ HTT là hơn 16,5 tỷ đồng; trợ cấp do có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội là hơn 7,3 tỷ đồng; trợ cấp do có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội là hơn 8,3 tỷ đồng.

Huỳnh Hải