Bộ LĐ-TB&XH trả lời về áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội điều chỉnh việc phân vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ cho phù hợp với thực tế.

Bộ LĐ-TB&XH trả lời về áp dụng mức lương tối thiểu vùng - 1

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri như sau:

Thực hiện Điều 91 của Bộ luật Lao động, hằng năm, khi xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đều yêu cầu các địa phương rà soát danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

Ngày 14/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2016 bao gồm 4 mức (mức 3,5 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng I; mức 3,1 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng II; mức 2,7 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng III và mức 2,4 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV).

Năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 74/SLĐTBXH-LĐTL ngày 18/5/2015 đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó có đánh giá việc phân vùng là tương đối phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương qua đó không có đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Vì vậy nếu cử tri Lạng Sơn thấy địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng nào không phù hợp thì kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn để tiến hành rà soát và gửi đề xuất về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Chinhphu.vn