Bình Dương: Doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm, Bình Dương tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 50.000 lao động. Hơn 35.000 lao động được giới thiệu việc làm, hầu hết là lao động phổ thông.

Bình Dương: Doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông - 1
Hơn 70% nhu cầu tuyển dụng đầu năm tại Bình Dương là lao động phổ thông.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XHXH tỉnh Bình Dương, công tác giới thiệu việc làm 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Hiện, Sở đang đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp và lao động để hỗ trợ việc làm cho người dân.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Bình Dương đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 50.000 lao động. Trong đó, tư vấn tại sàn giao dịch việc làm online hơn 7.000 lượt người lao động. Tư vấn trực tiếp tại trụ sở hơn 44.000 lượt người lao động, tư vấn trực tuyến cho 1.000 lượt người lao động.

Trong đó, hơn 35.000 lao động được giới thiệu việc việc làm. Số lượng người được giới thiệu việc làm tại sàn online hơn 5.000 người, trực tiếp tại trụ sở khoảng 30.000 người, tư vấn trực tuyến khoảng 1.000 người.

Sở LĐ-TB&XH Bình Dương đã liên kết với hơn 3.000 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 50.000 vị trí để hỗ trợ lao động. Trong đó, lao động phổ thông hơn 36.000 vị trí (chiếm 71%, 14.000 lao động có chuyên môn và lao động kỹ thuật (chiếm 28%).

Bình Dương: Doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông - 2
Số lượng hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao do đại dịch Covid-19.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Bình dương đã tiếp nhận gần 40.000 người đăng ký hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là hơn 30.000 người.

Số lao động được tư vấn giới thiệu việc làm hơn 28.000 người. Số người hỗ trợ học nghề là 452 người, số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp trên 500 tỷ đồng.

Về công tác giáo dục nghề nghiệp, Bình Dương đã thẩm định hồ sơ đăng ký mới, đăng ký bổ sung của 8 cơ sở. Tuyển sinh được gần 15.000 học viên, trong đó cao đẳng là 270 sinh viên, trung cấp là 855 học sinh, còn lại là sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, chiếm tỷ lệ 36% kế hoạch năm. Đào tạo cho lao động nông thôn được 19 lớp phi nông nghiệp với 561 học viên,  chiếm tỷ lệ 36% kế hoạch năm.

Xuân Hinh

Bài liên quan
Đang được quan tâm