BHYT không trả chi phí khám chữa bệnh ngoại trú

Bà Nguyễn Ý Nhi (tỉnh Thừa Thiên Huế) hỏi: Cô của tôi có thẻ BHYT thuộc hộ nghèo tại TP. Đà Nẵng, nay cô tôi bị sỏi thận, muốn đến Bệnh viện Đại học Y Dược Huế để khám và phẫu thuật. Vậy, cô tôi có được Bệnh viện Đại học Y Dược Huế chấp nhận khám BHYT không? Nếu được thì BHYT sẽ chi trả bao nhiêu %?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Bệnh viện Đại học Y Dược Huế là bệnh viện Hạng I, tương đương với bệnh viện tuyến tỉnh. Trường hợp cô của bà Nhi là người có thẻ BHYT thuộc hộ nghèo tại thành phố Đà Nẵng, cô của bà nên đến cơ sở y tế nơi đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để được khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và giới thiệu chuyển tuyến phù hợp với tình trạng bệnh và khả năng chuyên môn của cơ sở nơi sẽ chuyển người bệnh đến. Bệnh viện Đại học Y Dược Huế có thể tiếp nhận khám chữa bệnh cho cô của bà nếu tình trạng bệnh của cô bà thuộc phạm vi chuyên môn và phù hợp với khả năng khám chữa bệnh của bệnh viện.

Nếu cô của bà Nhi tự đến Bệnh viện Đại học Y Dược Huế mà không có giấy giới thiệu chuyển tuyến được xem là tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến thì Quỹ BHYT sẽ chi trả 60% chi phí điều trị nội trú (nằm viện) trong phạm vi quyền lợi (về thuốc, vật tư y tế, phẫu thuật, thủ thuật,…theo danh mục đã quy định); quỹ BHYT không chi trả chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.

Theo Chinhphu.vn

Đang được quan tâm