1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Băn khoăn của giáo viên, học viên trường nghề trước chuyển giao

Điều khiến lãnh đạo các trường và người học lo lắng nhất là sự chuyển giao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mong muốn học liên thông lên đại học vốn đã rất khó khăn.

Băn khoăn của giáo viên, học viên trường nghề trước chuyển giao

Từ ngày 9/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện bàn giao chức năng quản lý Nhà nước đối với 201 trường cao đẳng, 303 trường trung cấp chuyên nghiệp; các đề án, dự án về giáo dục nghề nghiệp cũng như nhân sự của Vụ Giáo dục nghề nghiệp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sự thay đổi này được kỳ vọng mang lại bộ mặt mới cho giáo dục nghề nghiệp nhưng cũng tạo ra không ít trăn trở, lo lắng của học viên và 504 trường nghề.

Nếu trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội chuyển giao về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý thì việc học của các em lên đại học hay du học sẽ vướng bởi bằng tốt nghiệp trước đây được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp là phù hợp với thông lệ quốc tế. Còn nếu bằng tốt nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp chưa biết thế nào. Đó là chưa kể đến các bộ môn đào tạo của trường khá đặc thù theo mô hình 1 thầy 1 trò.

Điều khiến lãnh đạo các trường và người học lo lắng nhất là sự chuyển giao này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mong muốn học liên thông lên đại học vốn đã rất khó khăn.

Theo Quang Phồn/VTV.VN