1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bắc Ninh: Tiếp tục tổ chức ăn 3 bữa cho công nhân tại nhà máy

Bá Đoàn

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc tổ chức ăn 3 bữa cho công nhân tại nhà máy.

Bắc Ninh: Tiếp tục tổ chức ăn 3 bữa cho công nhân tại nhà máy - 1

Nhà ăn công ty Samsung (Khu công nghiệp Yên Phong) được bố trí đúng khoảng cách, có vách ngăn chắn bọt, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là nội dung về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới vừa được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn ký, ban hành.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc tổ chức ăn 3 bữa cho công nhân tại nhà máy (bố trí, điều chỉnh thời gian đảm bảo kết thúc sớm nhất sau 19h30 tối) theo hướng: Trường hợp làm ca ngày: Đối với khung giờ từ khoảng 8h-18h; Từ khoảng 8h-20h: Bố trí ăn sáng, ăn trưa, ăn tối tại nhà máy.

Đối với khung giờ từ khoảng 6h-14h: Bố trí ăn sáng, ăn trưa tại nhà máy; xem xét việc bố trí suất ăn tối mang về trên cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với ca làm từ khoảng 14h-22h: Bố trí ăn trưa, ăn tối tại nhà máy; xem xét việc bố trí suất ăn sáng mang về trên cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong trường hợp làm ca tối: Từ khoảng 20h-6h; Từ khoảng 20h-8h: Bố trí ăn tối, ăn sáng trước khi công nhân ra về, xem xét việc bố trí suất ăn trưa mang về trên cơ sở phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với ca làm từ 22h-6h: Bố trí ăn đêm, ăn sáng tại nhà máy; xem xét việc bố trí suất ăn trưa mang về trên cơ sở phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với các ca làm khác: Doanh nghiệp điều chỉnh, bố trí thời gian công nhân đến làm và về nơi ở để khung giờ ăn tại nhà máy phù hợp nhất với ca làm của công nhân (phấn đấu ăn đủ 3 bữa tại nhà máy) nhằm hạn chế tối đa việc công nhân đi chợ, nấu ăn tại nhà trọ, trên tinh thần không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của công nhân.

Tất cả các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định: Yêu cầu công nhân ăn đủ 3 bữa tại nhà máy. Đối với công nhân lưu trú trong tỉnh mà di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì chỉ được rời khỏi nhà máy sau 20h.