Thứ năm, 23/11/2017 - 07:33

Bạc Liêu: Luật quy định trình tự, Sở LĐ-TB&XH lại muốn... bỏ qua

Dân trí

Luật quy định trình tự khi làm văn bản quy phạm pháp luật có quy định chính sách, nhưng Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bạc Liêu lại muốn "bỏ qua" quy trình, khi được UBND tỉnh giao xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu có chỉ thị số 14-CT/TU ngày 9/10/2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Vấn đề trên, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, HĐND tỉnh cần thiết phải ban hành chính sách hỗ trợ của Nhà nước để cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ một phần chi phí và vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công văn của Sở Lao động tỉnh Bạc Liêu gửi UBND tỉnh để xin bỏ qua một bước quy trình, dù Luật đã có quy định rõ.
Công văn của Sở Lao động tỉnh Bạc Liêu gửi UBND tỉnh để xin bỏ qua một bước quy trình, dù Luật đã có quy định rõ.

Do đó, tháng 8/2017, UBND tỉnh Bạc Liêu có công văn giao Sở LĐ-TB&XH xây dựng dự thảo Đề án và Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 – 2020”.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật có quy định chính sách nên Sở Tư pháp đề nghị thực hiện quy trình đánh giá tác động chính sách theo trình tự quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Quy định pháp luật là vậy, tuy nhiên mới đây, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu lại có công văn số 782/SLĐTBXH, do ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở, ký gửi UBND tỉnh Bạc Liêu để xin “bỏ qua” quy trình đánh giá tác động của chính sách (quy trình lập và thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết), tức là muốn "đi tắt" pháp luật.

Lý do mà Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu muốn "đi tắt" pháp luật là khi thực hiện đúng quy trình trên (ít nhất phải 3 tháng) thì sợ không kịp để thông qua tại kỳ họp cuối năm này của HĐND tỉnh.

Trước ý định “đi tắt” pháp luật của Sở LĐ-TB&XH, ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu- đã ký công văn với nội dung không chấp thuận cho Sở Lao động “bỏ qua” quy trình nói trên.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng quyết liệt yêu cầu Sở LĐ-TB&XH phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Huỳnh Hải