VietinBank chính thức phản hồi thông tin "sắp chi thưởng gần 6 tháng lương"

(Dân trí) - Trước thông tin về việc "VietinBank sắp chi thưởng gần 6 tháng lương", ngân hàng này đã chính thức có phản hồi.

Từ chiều tối qua (15/12), thị trường tuyển dụng nhân sự ngành ngân hàng xôn xao thông tin Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) sắp chi thưởng gần 6 tháng lương bình quân cho cán bộ nhân viên.

Trước thông tin này, chia sẻ với phóng viên Dân trí vào sáng nay 16/12, đại diện VietinBank cho biết: Căn cứ Nghị định 93/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng và Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, đầu năm 2019 và 2020, VietinBank đã trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước là Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018, 2019.

Tháng 12/2020, ngay khi nhận được phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, các bộ phận chức năng tại VietinBank đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019; trong đó bao gồm các nội dung về trích lập các quỹ bắt buộc, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức thông qua việc Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết số 450 và Nghị quyết 440.

VietinBank chính thức phản hồi thông tin sắp chi thưởng gần 6 tháng lương - 1

Ngân hàng VietinBank xác nhận thông tin sắp chia thưởng 6 tháng lương là không chính xác (ảnh minh họa).

"Việc trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi từ phương án phân phối lợi nhuận được phê duyệt và việc sử dụng 2 quỹ này tại VietinBank căn cứ theo quy định tài chính của tổ chức tín dụng và Quy chế tài chính của VietinBank. Theo đó, 2 quỹ này được sử dụng theo các kế hoạch, chương trình do cấp có thẩm quyền phê duyệt với các mục đích cụ thể theo quy định của pháp luật và VietinBank", thông tin khẳng định.

Do đó, theo VietinBank, "việc Hội đồng quản trị ngân hàng này ban hành 2 Nghị quyết 450 và Nghị quyết 440 chỉ để công bố về số liệu của các quỹ được trích cụ thể trong năm 2018 và 2019 mà không làm phát sinh việc "sắp chi thưởng gần 6 tháng lương" như một số báo chí và mạng xã hội đã thông tin".

Trước đó, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Hội đồng quản trị ngân hàng này đã thông qua phương án trích các quỹ năm 2018. Cụ thể, với lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2018 là 5.053 tỷ đồng, VietinBank sẽ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 252,6 tỷ đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 505,3 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tổng cộng hơn 1.393,4 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ nhân viên VietinBank sẽ được 3 tháng lương bình quân thực hiện, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện), và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của cấp cán bộ quản lý. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ sẽ được trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị VietinBank cũng thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019. Với lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2019 hơn 9.283 tỷ đồng, ngân hàng sẽ trích các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; quỹ dự phòng tài chính; quỹ khen thưởng và phúc lợi hơn 2.142 tỷ đồng... Trong đó, với quỹ khen thưởng và phúc lợi, cán bộ nhân viên ngân hàng này chi 2,8 tháng lương bình quân thực hiện cho người lao động, 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý.

Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM