Thứ ba, 07/01/2020 - 19:39

VietinBank báo lãi gần 11,5 nghìn tỷ đồng, chờ phê duyệt tăng vốn

Dân trí

Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch năm. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng này.

Chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết: Do chưa tăng được vốn như kế hoạch nên ngân hàng phải điều chỉnh tốc độ tăng trưởng phù hợp, chuyển tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng tăng thu nhập ngoài lãi, từ bán riêng lẻ sang bán theo chuỗi liên kết, bán chéo.

VietinBank báo lãi gần 11,5 nghìn tỷ đồng, chờ phê duyệt tăng vốn - 1

Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết, lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch năm.

Theo đó, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 7,2% so với cuối năm 2018; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt được ở mức cao.

Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018; tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 120%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018.

Đáng chú ý, lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.

Thông tin từ Tổng Giám đốc VietinBank, ông Trần Minh Bình chia sẻ: Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản ngân hàng đạt 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm trước. Tổng huy động đạt 892.000 tỷ đồng, tăng 5%, trong đó nguồn vốn không kì hạn đạt 143.000 tỷ đồng, góp phần đưa chỉ số CASA của VietinBank tăng mạnh so với cuối năm 2018.

Tỷ lệ lãi cận biên (NIM) của ngân hàng tăng từ 2,6% trong năm 2018 lên 2,9% trong năm 2019. Thu nhập từ lãi ước tăng 13,6%, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động. Đặc biệt, tỷ trọng thu nhập từ SME và bán lẻ tăng từ 49,9% lên trên 54%.

Đề cập tới vấn đề tăng vốn, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch VietinBank cho biết: Ngân hàng đã đáp ứng toàn diện các yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy trình, quy định kiểm soát nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin. Ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt tăng vốn và thực hiện tăng vốn điều lệ, VietinBank sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực Basel II.

Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết, tăng trưởng năm 2020 của ngân hàng sẽ phụ thuộc tiến độ tăng vốn điều lệ. Dự kiến, lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 của ngân hàng sẽ tăng 10% trở lên so với năm 2019. Tổng tài sản năm 2020 dự kiến tăng 6-8%, tín dụng tăng khoảng 8-10%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đồng tình các nội dung nêu trong báo cáo của VietinBank và cho rằng với tư cách là một trong các ngân hàng thương mại tiên phong gương mẫu thực hiện chỉ đạo Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

VietinBank báo lãi gần 11,5 nghìn tỷ đồng, chờ phê duyệt tăng vốn - 2
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thống đốc đánh giá cao, biểu dương nỗ lực kết quả đạt được tích cực toàn hệ thống VietinBank đã đóng góp quan trọng vào thành công chung hệ thống ngân hàng thời gian qua. Các chỉ tiêu về kinh doanh đều đạt và vượt so với kết hoạch, các chỉ tiêu tài chính đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, đã quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, ý thức tăng trưởng phù hợp năng lực tài chính, quản lý điều hành ngân hàng.

Về quản trị điều hành nội bộ, Thống đốc cho rằng VietinBank có bước tiến tốt trong triển khai cơ cấu lại hệ thống. Ngoài tín dụng, còn đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ, gia tăng khá tốt các tỷ lệ thu nhập dịch vụ, đây là yếu tố then chốt bảo đảm bền vững hơn thời gian tới.

Đặc biệt, VietinBank với tốc độ tăng trưởng các lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, theo hướng chuyển dịch ngân hàng số hiện đại các bước đi ghi nhận ngân hàng đi tiên phong, phối hợp các đơn vị triển khai dịch vụ ngân hàng, thuế, kho bạc, hải quan…

 An Hạ