Nhận người từ BIDV và VPBank, VietinBank bổ nhiệm 10 nhân sự chủ chốt

(Dân trí) - VietinBank vừa bổ nhiệm 10 nhân sự mới đảm nhận vị trí lãnh đạo chủ chốt tại một số đơn vị tại trụ sở chính, trong đó có người từ BIDV và VPBank sang.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank đã trao quyết định nghỉ hưu đối với bà Phạm Thị Châu - nguyên Trưởng phòng Chế độ kế toán (Khối Tài chính); bà Bùi Thị Kim Liên - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và quản lý thông tin (Khối Khách hàng doanh nghiệp); bà Nguyễn Thị Thu Hằng - nguyên Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank (Khối Nhân sự VietinBank).

Nhận người từ BIDV và VPBank, VietinBank bổ nhiệm 10 nhân sự chủ chốt - 1

Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc VietinBank trao quyết định, tặng hoa các cán bộ được bổ nhiệm

Và để đáp ứng yêu cầu hoạt động của ngân hàng, thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại một số đơn vị tại trụ sở chính, thường vụ đảng ủy, hội đồng quản trị VietinBank quyết định bổ nhiệm 10 nhân sự.

Bổ nhiệm bà Đặng Thị Tuyết Minh - Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý tài chính Bán lẻ (Khối Bán lẻ VietinBank) giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Bán lẻ kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý tài chính Bán lẻ (Khối Bán lẻ VietinBank).

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Quốc Bình - Phó Giám đốc VietinBank thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng kiêm Trưởng Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng lớn (Khối Phê duyệt tín dụng VietinBank).

Ngân hàng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Đăng Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc, giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Thẻ (Khối Bán lẻ VietinBank).

Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Phi - Giám đốc VietinBank Bình Xuyên giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý Nợ có vấn đề (Khối Pháp chế và Tuân thủ VietinBank).

Giao nhiệm vụ phụ trách Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực (Khối Nhân sự VietinBank) đối với bà Đào Tuyết Mai - Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực (Khối Nhân sự VietinBank).

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tùng - Chuyên viên cao cấp, Phòng Khách hàng FDI và Nguồn vốn Quốc tế (Khối KHDN VietinBank) giữ chức vụ Phó Phòng Khách hàng FDI và Nguồn vốn Quốc tế (Khối KHDN VietinBank).

Bổ nhiệm ông Lê Xuân Nam - Chuyên viên cao cấp Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng Vừa và Nhỏ (Khối Phê duyệt tín dụng VietinBank) giữ chức vụ Phó Phòng Phê duyệt tín dụng Vừa và Nhỏ (Khối Phê duyệt tín dụng VietinBank).

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Hà - Phó Giám đốc VietinBank Bắc Sài Gòn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ (Khối Bán lẻ VietinBank).

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Phòng Giao dịch Trung Kính kiêm Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thăng Long giữ chức vụ Phó Phòng Phát triển kinh doanh (Khối Bán lẻ VietinBank).

Điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Tiền mặt TP Hồ Chí Minh (Khối Vận hành VietinBank) giữ chức vụ Phó phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ (Khối Quản lý rủi ro VietinBank).

Chia sẻ với những cán bộ nghỉ hưu, Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ nói: "Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng trải qua thời gian học tập, bắt đầu đi làm, phấn đấu trưởng thành. Trong quá trình công tác luôn mong muốn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước.

Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời công tác, là sự ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ lao động của các cán bộ với xã hội. Chúng tôi ghi nhận những đóng góp, cống hiến tích cực, hiệu quả của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, đổi mới và quá trình phát triển của hệ thống VietinBank trong chặng đường 31 năm qua".

An Hạ

Tin liên quan
Đang được quan tâm