TKV đẩy mạnh tái cơ cấu: Định hướng mô hình các mỏ hiện đại, ít người

(Dân trí) - Theo tin từ Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (TV), thực hiện mục tiêu “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ ít người”, song song với chương trình “Cơ giới hoá, tự động hoá”, Tập đoànn này đang tập trung triển khai tái cơ cấu hoạt động theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


TKV đang tập trung tái cơ cấu theo mô hình mỏ hiện đại, ít người

TKV đang tập trung tái cơ cấu theo mô hình mỏ hiện đại, ít người

Theo TKV, đẩy mạnh cơ giới hóa, tăng cường các ứng dụng tự động hóa đang được lãnh đạo Tập đoàn này tập trung chủ đạo triển khai áp dụng trên tất cả các khối ngành sản xuất và nhờ đó đã mang lại nhiều kết quả quan trọng.

Đã có một số công trình tự động hóa gần đây đã được đưa vào vận hành, mang lại hiệu quả cao giúp nâng cao năng suất lao động, tiết giảm nhân công lao động trực tiếp như hệ thống băng tải giếng chính Mạo Khê (giảm 70% nhân lực vận hành), hệ thống tự động hóa trạm quạt gió Công ty Than Núi Béo (giảm 50% nhân lực); hệ thống cấp phát quản lý nhiên liệu tự động, hệ thống giám sát lưu chuyển dòng than nhằm mục tiêu quản lý và giám sát chặt chẽ tài nguyên …

Đáng chú ý, theo TKV, năng suất lao động tổng hợp thực hiện 9 tháng năm 2018 tính theo doanh thu đạt 1,187 tỷ đồng/người/năm, tăng 40% so với thực hiện năm 2015; tính theo sản lượng hiện vật quy đổi (đối với sản xuất than) đạt 600 tấn/người/năm, tăng 22% so với thực hiện năm 2015 (490 tấn/người/năm). Năng suất lao động trực tiếp khai thác than lò chợ 9 tháng năm 2018 đạt 6,43 tấn/công, tăng 1,3 lần so với thực hiện năm 2015 (5 tấn/công).

"Với phương châm doanh nghiệp ít người, thu nhập cao và tiền lương bình quân của người lao động tăng, nhưng chi phí tiền lương của doanh nghiệp giảm, TKV phấn đấu tỷ trọng tiền lương trong giá thành đến năm 2020 giảm còn 16%, đến năm 2030 giảm còn 10%, nhưng tiền lương tuyệt đối chi cho người lao động sẽ tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, mức thu nhập của lao động chính, thợ lò đến năm 2020 sẽ đạt 1.300 USD/tháng", thông tin từ Tập đoàn TKV cho biết.

Hà Anh