Tổng Công ty Điện lực TKV: doanh thu 6 tháng đạt hơn 6500 tỷ đồng.

(Dân trí) - Trong các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Điện lực TKV, trong 6 tháng đầu năm nay là đơn vị đạt hiệu quả sản xuất- kinh doanh cao. Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty này đạt doanh thu hơn 6.500 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV lưu ý Tổng công ty Điện lực TKV nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV lưu ý Tổng công ty Điện lực TKV nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực TKV, kết thúc 6 tháng đầu năm, các nhà máy điện của Tổng Công ty đạt sản lượng điện là 5 tỷ KWh, bằng 53,5% kế hoạch năm. Sản lượng than nguyên khai thực hiện là trên 73 nghìn tấn, đạt 61.3% kế hoạch năm. Tổng doanh thu ước thực hiện hơn 6.500 tỷ đồng, đạt 52.8% kế hoạch năm. Công tác ATVSLĐ được Tổng Công ty chú trọng, không để xảy ra TNLĐ, sự cố môi trường, sự cố cháy nổ và sự cố do thiên tai.

Bước sang quý III là giai đoạn các nhà máy tiến hành công tác trung đại tu sửa chữa, bảo dưỡng. Hơn nữa quý này bắt đầu vào mùa mưa bão, để hoàn thành được các mục tiêu cả năm, ngoài việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra, Lãnh đạo Tập đoàn TKV lưu ý, Tổng công ty Điện lực TKV cần chú trọng đến một số công việc chính như: Quản lý chặt chẽ công tác kỹ thuật của từng nhà máy; tăng cường công tác quản trị chi phí, quản lý chặt nguyên liệu đầu vào.

"Tổng công ty cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến công nghệ. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu TCT giai đoạn 2017 – 2020, mục tiêu là xây dựng TCT Điện lực TKV có cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ, hợp lý, năng suất lao động cao, các chỉ tiêu công nghệ, chất lượng sản phẩm, năng lực đều mang tính cạnh tranh cao. Đảm bảo khai thác vận hành hiệu quả, ổn định các nhà máy điện, giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện năng, đáp ứng một cách bền vững nhu cầu thị trường ...", lãnh đạo Tập đoàn TKV yêu cầu trong hội nghị 6 tháng của Tổng công ty Điện lực TKV.

Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực TKV cũng được yêu cầu hoàn thành công tác đầu tư theo kế hoạch, đặc biệt là tập trung đẩy mạnh tiến độ Dự án Na Dương II. Điều chỉnh quy hoạch địa điểm Cẩm Phả III và Dự án năng lượng điện mặt trời.

PV