Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 2022

Thế Hưng

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 được giao, Thủ trưởng các bộ, cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 đúng quy định, hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ giải ngân.

Tuy nhiên, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được sắp xếp theo thứ tự, trong đó ưu tiên các đơn vị được giao phải bố trí vốn để thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 1/1/2015 theo đúng mức được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 2022 - 1

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các bộ, ngành, địa phương (Ảnh: Mạnh Quân).

Tiếp đó, các đơn vị bố trí vốn để thu hồi số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tối thiểu bằng mức được Thủ tướng Chính phủ giao. Những yêu cầu khác là: Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022; đủ vốn cho dự án nhóm C chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương, các dự án chuyển tiếp đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2022 theo thời gian bố trí vốn.

Thủ trưởng các bộ, cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và vốn đối ứng cho các dự án ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn nhà nước tham gia vào các dự án PPP. Đồng thời, bố trí đủ các khoản trả nợ đến hạn năm 2022 thuộc nghĩa vụ thanh toán của ngân sách trung ương; Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

Theo quyết định của Thủ tướng, sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã đủ thủ tục đầu tư. Trong đó ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án đường bộ cao tốc, trọng điểm, dự án đường ven biển, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế vốn đến hết năm 2021. Số vốn cũng không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2021 của dự án. Mức vốn bố trí cho các nhiệm vụ, dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022.

Ngoài các nguyên tắc nêu trên, các chương trình, dự án được bố trí kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 cũng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đầu tiên, dự án đủ thủ tục đầu tư kết thúc hiệp định trong năm 2022 không có khả năng gia hạn Hiệp định, chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022. Thứ hai là dự án khởi công mới đã ký hiệp định và có khả năng giải ngân trong năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Các đơn vị được giao gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ngay khi có Quyết định điều chỉnh vốn giữa các dự án để tổng hợp.

Đến hết niên độ ngân sách năm 2022, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương không giải ngân tối thiểu đạt 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan theo quy định.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM