Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành khắc phục bất cập của BOT, BT

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số bất cập, hạn chế và cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT thời gian gần đây.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu nhiều bộ, ngành tham gia hoàn thiện chính sách, khắc phục các bất cập của hình thức BOT (xây dựng, kinh doanh, chuyển gia) và BT (xây dựng, chuyển giao - chính sách đổi đất lấy hạ tầng) tại Việt Nam nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả việc đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo 2 hình thức nói trên.

Các dự án đầu tư kết cấu đường bộ theo hình thức BOT và BT
Các dự án đầu tư kết cấu đường bộ theo hình thức BOT và BT

Chính phủ khẳng định, thời gian qua nguồn lực xã hội hóa vào phát triển hạ tầng giao thông đô thị qua các hình thức đầu tư BOT, BT đã giúp hệ thống giao thông và đô thị đã có nhiều thay đổi tích cực, chất lượng công trình ngày càng được nâng cao... Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án BOT và BT cũng đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế.

Để hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm phát huy hiệu quả việc đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT, BT, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) để thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước hiệu quả các dự án BOT, BT.

Bộ GTVT cùng các bộ ngành liên quan xây dựng và ban hành các quy trình quyết toán hợp đồng đối với các nhà đầu tư; thực hiện quyết toán các công trình theo đúng quy định của pháp luật. Bộ có trách nhiệm rà soát thời gian thu phí hợp lý các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; xử lý kịp thời những tồn tại, yếu kém và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương tổng kết việc triển khai thực hiện các mô hình đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có hình thức BOT và BT thời gian qua, đánh giá toàn diện những mặt được và những hạn chế, bất cập, đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục hữu hiệu trong giai đoạn tới.

Nguyễn Tuyền

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành khắc phục bất cập của BOT, BT - 2