Nhờ công an thu hồi ...thuế

(Dân trí) - Trong bối cảnh giảm thu trên 11.000 tỷ đồng ngân sách năm 2013, Cục thuế Hà Nội đã có những quyết định mạnh tay với các đơn vị chây ỳ nộp thuế. 77 đơn vị đã bị chuyển danh sách sang cơ quan công an với số nợ tới 31/8 là 1.800 tỷ đồng.

Ngành thuế mạnh tay truy thu nợ đọng thuế.
Ngành thuế mạnh tay truy thu nợ đọng thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm, hầu hết các khoản thu, sắc thuế tuy đạt thấp so với dự toán nhưng vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng thu 9 tháng đạt 80.280 tỷ đồng đạt 53,6% dự toán, bằng 94% cùng kỳ. Loại trừ chênh lệch thu chi ngân hàng thì đạt 55,9% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ. Tổng thu nội địa trừ dầu, tiền sử dụng đất 9 tháng gần 70.000 tỷ đồng đạt 52,3% dự toán, bằng 91,3% cùng kỳ. Loại trừ chênh lệch thu chi ngân hàng đạt 54,8% dự thu, tăng 1,5% so cùng kỳ.

Dự kiến giảm thu trên 11.000 tỷ đồng

Tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội (GRDP) 9 tháng đầu năm chỉ tăng 7,88%, các cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc, tăng trưởng tín dụng thấp; nợ xấu ngân hàng, tồn kho ở một số ngành, lĩnh vực tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (như bất động sản, vật liệu xây dựng...) sức mua phục hồi chậm, tổng đầu tư toàn xã hội đạt thấp. Tình hình phục hồi chậm của nền kinh tế đã tác động đáng kể đến thu ngân sách của Hà Nội.

Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố có 9.056 doanh nghiệp ngừng hoạt động làm giảm thu so với năm 2012 khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó, mặc dù có 12.658 doanh nghiệp mới thành lập nhưng đang trong giai đoạn đầu tư, thăm dò, tìm kiếm thị trường nên hầu hết chưa phát sinh doanh thu và thuế phải nộp.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, đồng thời việc với thực hiện các chính sách thuế mới  (như Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 cũng góp tác động không nhỏ đến kết quả thu NSNN năm 2013 trên địa bàn. Dự kiến nguồn thu năm 2013 của Hà Nội giảm 11.328 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, cả năm, Cục thuế Hà Nội được giao thu ngân sách 149.805 tỷ đồng; tổng thu nội địa trừ dầu 145.205 tỷ đồng; tổng thu nội địa trừ dầu, trừ tiền sử dụng đất 133.250 tỷ đồng.

Thu được gần 900 tỷ đồng từ cưỡng chế

Số liệu của Cục Thuế Hà Nội cũng cho thấy, tổng số nợ khả năng thu về thuế phí và các khoản liên quan tới đất tính đến thời điểm 31/8/2013 là 12.092 tỷ tăng 39,3% so 31/12/2013 (10.461 tỷ). Trong đó, nợ thuế, phí 6.896 tỷ, tăng 27%; nợ liên quan đến đất 5.196 tỷ đồng, tăng 59,8%.

Tuy số nợ thuế có xu hướng tăng tuy nhiên, công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng được cho biết có chuyển biến. Cụ thể, 8 tháng đầu năm đã thu được 5.533 tỷ đồng, đạt 52% chỉ tiêu thu nợ (trong đó thu nợ thuế, phí là 4.661 tỷ đồng đạt 85,8%).

Ngoài ra, cũng trong giai đoạn 8 tháng đầu năm, cơ quan này đã ban hành hơn 452.000 thông báo nợ và phạt chậm nộp; thông báo sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế tới gần 25.000 lượt đơn vị; ban hành gần 2.000 lượt quyết định cưỡng chế nợ với số tiền là 1.597 tỷ. Tổng số tiền nợ thu được qua công tác cưỡng chế là 881 tỷ.

Thậm chí, có 77 đơn vị chây ỳ, nợ đọng thuế bị Cục thuế Hà Nội công khai danh tính và đã chuyển danh sách sang cơ quan công an để phối hợp đôn đốc thu nợ. Số nợ đến 31/8/2013 của các đơn vị này là 1.800 tỷ đồng.

Bích Diệp