Nhân viên HSBC Việt Nam thu nhập hơn 50 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Mỗi tháng, nhân viên HSBC (Việt Nam) nhận được 50,7 triệu đồng/người, trong đó, riêng tiền lương bình quân là 37 triệu đồng/người. Đây là mức thu nhập cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp cùng ngành khác tại Việt Nam.

HSBC gặt lãi lớn ở thị trường Việt Nam trong năm 2017
HSBC gặt lãi lớn ở thị trường Việt Nam trong năm 2017

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017 cho thấy, trong năm vừa qua, tổng số cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp này đã tăng nhẹ từ 1.269 người năm 2016 lên 1.294 người.

Mặc dù tiền lương bình quân/người/năm giảm từ 455 triệu đồng của năm trước xuống còn 444 triệu đồng trong năm 2017 tuy nhiên, thu nhập bình quân lại tăng từ 606 triệu đồng/người/năm lên 608 triệu đồng/người/năm.

Tính ra, mỗi tháng, nhân viên HSBC (Việt Nam) nhận được 50,7 triệu đồng/người, trong đó, riêng tiền lương bình quân là 37 triệu đồng/người. Đây là mức thu nhập cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp cùng ngành khác tại Việt Nam.

Với mức chi trả nói trên, trong năm vừa qua, HSBC (Việt Nam) đã chi tổng cộng 574,5 tỷ đồng cho quỹ lương; 142,4 tỷ đồng lương bổ sung và hơn 70 tỷ đồng thu nhập khác cho nhân viên.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, trong năm vừa rồi, HSBC (Việt Nam) có thu nhập lãi thuần ở mức 2.727,1 tỷ đồng, tăng 18,2%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 667 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng mang về 743,1 tỷ đồng lãi thuần và hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư của ngân hàng này đều có lãi.

Qua đó, đưa mức lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần 25% lên 2.326,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.779 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.231,9 tỷ đồng, tăng gần 24%.

Năm 2017, HSBC (Việt Nam) có 681,4 tỷ đồng nợ quá hạn, chiếm 1,01% tổng dư nợ và 350,4 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 0,52% tổng dư nợ. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động ở mức 56%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ 61,6 tỷ đồng năm 2016 lên gấp rưỡi, ở mức 94,3 tỷ đồng vào năm 2017.

Bích Diệp

Nhân viên HSBC Việt Nam thu nhập hơn 50 triệu đồng/tháng - 2

Tin liên quan