Thứ ba, 07/03/2017 - 06:15

Nhận 6,5 triệu đồng/tháng, Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh "nghỉ" xe công đưa đón

Dân trí

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Theo đó, một trong những phương án được Bộ Tài chính đưa ra đó là đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/tháng đối với chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng/giảm trên 20%.

Bộ Tài chính là đơn vị đi đầu nêu gương về khoán xe công với chức danh Thứ trưởng, Tổng cục trưởng (ảnh: BD)
Bộ Tài chính là đơn vị đi đầu nêu gương về khoán xe công với chức danh Thứ trưởng, Tổng cục trưởng (ảnh: BD)

"Thực hiện hình thức khoán kinh phí bắt buộc từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên gồm: Thứ trưởng và tương đương ở Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập".

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại Tờ trình dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 32 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước đang được bộ này xây dựng trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Theo đó, trường hợp cần thiết phải bố trí xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì các bộ, ngành có thể bố trí xe để đưa đón các chức vụ này từ nơi ở đến nơi làm việc.

Để chặt chẽ, trong trường hợp này, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng 2 phương án: Một là, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Hai là, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV xem xét quyết định.

Với công đoạn đi công tác thì các chức danh nói trên được bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán kinh phí sử dụng xe hoặc thuê xe dịch vụ.

Trong quy định hiện hành tại Quyết định số 32 năm 2015 thì các chức danh này vẫn được bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị khoán tự nguyện kinh phí sử dụng phương tiện khi đi công tác trong nội tỉnh, thành phố hoặc bố trí xe phục vụ công tác chung (nếu có) với chức danh có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 và các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước.

Có hai phương án xác định mức khoán kinh phí được Bộ Tài chính đưa ra trình Thủ tướng xem xét. Phương án 1, đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng/giảm trên 20%.

Phương án 2, mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác. Đơn giá khoán là 16.000 đồng/km, được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng/giảm trên 20%. Hoặc, dựa trên đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương, việc xác định đơn giá khoán cụ thể do bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định.

Việc khoán kinh phí xe công thường xuyên được đề cập trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện trên thực tế lại rất hạn chế do chỉ mang tính chất tự nguyện. Hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính là cơ quan đầu tiên làm gương khi thực hiện khoán xe cho các Thứ trưởng, Tổng cục trưởng (và tương đương). Và mới đây, từ ngày 1/3, UBND TP Hà Nội cũng đã chính thức áp dụng thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại 9 sở ngành, quận huyện.

Đánh giá về Quyết định 32 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho rằng, mặc dù khi ban hành, Quyết định này đã có tác động tích cực đến việc quản lý, sử dụng ô tô công, song còn một số quy định vẫn chưa phù hợp. Chẳng hạn như, định mức xe ô tô trang bị cho Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND tỉnh theo định mức chung áp dụng cho các sở, ngành (2 xe/1 đơn vị) chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.

Trong khi đó, nhiều đơn vị thuộc cấp Cục hoặc trực thuộc cấp Sở như Chi cục, trung tâm, trường... chỉ có 1 chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô (hệ số phụ cấp 0,7 đến dưới 1,25) nhưng cũng được trang bị 1 xe ô tô, nên hiệu quả sử dụng thấp.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, do chế độ khoán kinh phí sử dụng xe theo cơ chế tự nguyện nên còn ít chức danh đăng ký áp dụng. Mặc dù có một số bộ, ngành, địa phương đã thực hiện hoặc đang trong quá trình xây dựng phương án để thực hiện song vẫn còn mang tính chất thăm dò, thí điểm.

Hơn nữa, việc quy định một đơn giá (đơn giá bình quân của các hãng taxi trên địa bàn) để thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe cho các chức danh đủ tiêu chuẩn được cho là chưa bao quát hết thực tế, chưa thực sự tạo động lực khuyến khích việc thực hiện cơ chế khoán xe công.

Bích Diệp