Hệ thống ngân hàng còn trên 160.000 tỷ đồng nợ xấu

(Dân trí) - Tính đến 31/3/2017, tổng nợ xấu nội bảng hệ thống tổ chức tín dụng trên 160.000 tỷ đồng, tương đương 2,56% tổng dư nợ tín dụng. Chính phủ khẳng định, sẽ xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền.

Tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD (ảnh: Việt Hưng)
Tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD (ảnh: Việt Hưng)

Thay mặt Chính phủ báo cáo trước Quốc hội sáng nay (22/5) về vấn đề cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011 - 2015 đã đạt được kết quả bước đầu, giữ vững an toàn hệ thống.

Theo đó, trong giai đoạn 2012 -2016, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được trên 610.000 tỷ đồng nợ xấu, trong đó, chủ yếu là do các TCTD tự xử lý chiếm 56%, còn lại là bán nợ (bao gồm bán cho VAMC và tổ chức, cá nhân khác) chiếm 44%. Tính đến 31/3/2017, tổng nợ xấu nội bảng hệ thống TCTD trên 160.000 tỷ đồng, tương được 2,56% tổng dư nợ tín dụng.

Tuy nhiên, Chính phủ nhìn nhận, việc triển khai phương án cơ cấu lại các TCTD yếu kém, xử lý nợ xấu và nợ đã bán cho VAMC còn nhiều khó khăn, năng lực quản trị điều hành của một số TCTD còn yếu, năng lực cạnh tranh còn thấp.

Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và đang chỉ đạo kiên quyết xử lý các TCTD yếu kém gắn với xử lý nợ xấu đảm bảo an toàn hệ thống. Ngay tại kỳ họp này (kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV), Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết về xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ cấu lại các TCTD.

Trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, Chính phủ sẽ hoàn thiện các phương án xử lý đối với các TCTD yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: “Xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các TCTD yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc khẩn trương, quyết liệt, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả kinh tế, an toàn hệ thống và quyền lợi của người gửi tiền”.

Đồng thời, khẳng định sẽ củng cố, chấn chỉnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, xử lý dứt điểm các quỹ yếu kém.

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, thời gian tới, cơ quan điều hành sẽ khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020; hoàn thiện phương án cơ cấu lại từng TCTD. Tập trung nâng cao năng lực tài chính, quản trị ngân hàng phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế và thực tiễn.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, có cơ chế phù hợp thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Bích Diệp

Bài liên quan
Đang được quan tâm