Chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ trò chơi có thưởng vào tầm ngắm chống rửa tiền

Dân trí Theo Ngân hàng Nhà nước, số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này là rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giao dịch có giá trị lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.
>>"Hồ sơ Panama bổ trợ cho thông tin của ngành thuế"
>>Vụ hồ sơ Panama: Ngân hàng Nhà nước rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt
>>Ngành ngân hàng đối phó vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố

NHNN đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền
NHNN đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền

Trong văn bản gần đây gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo một số đối tượng báo cáo giao dịch nằm trong diện quản lý của Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền nói chung và trách nhiệm báo cáo nói riêng.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo thuộc quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Theo NHNN, cơ quan này đã tổ chức tiếp nhận báo cáo giao dịch có giá trị lớn, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử từ các đối tượng báo cáo.

Căn cứ kết quả phân tích, xử lý thông tin, báo cáo nhận được, NHNN đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền và trao đổi, cung cấp nhiều lượt thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Dẫn số liệu thống kê về tiếp nhận báo cáo trong 3 năm kể từ khi Luật phòng, chống rửa tiền có hiệu lực ngày 1/1/2013 đến cuối năm 2015, NHNN cho biết, bên cạnh các đối tượng báo cáo thực hiện đúng trách nhiệm báo cáo theo quy định thì vẫn còn có đối tượng báo cáo chưa quan tâm đến nghĩa vụ này.

Cụ thể, nhóm đối tượng báo cáo là công ty cung ứng dịch vụ bảo hiểm, công ty tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, công ty cung ứng dịch vụ trò chơi có thưởng, casino thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài chính.

Theo NHNN, số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này là rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giao dịch có giá trị lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Bích Diệp

Chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ trò chơi có thưởng vào tầm ngắm chống rửa tiền - 2