1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cho phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

(Dân trí) - Hôm nay 28/11, đa số đại biểu Quốc hội đã “bấm nút” cho phép Chính phủ phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 là 170.000 tỷ đồng để đầu tư cho bốn nhóm dự án, công trình.

Đa số đại biểu Quốc hội đã bấm bút thông qua Nghị quyết về phát hành bổ sung
Đa số đại biểu Quốc hội đã "bấm bút" thông qua Nghị quyết về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 (ảnh: Việt Hưng).

Chiều nay (28/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát hành bổ sung và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016.

Theo Nghị quyết này, Quốc hội đồng ý phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 là 170.000 tỷ đồng để đầu tư cho bốn nhóm dự án, công trình. Bao gồm: Các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây nguyên là 61.680 tỷ đồng; Các dự án dở dang đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015, sau khi đã rà soát nhưng còn thiếu vốn là 73.230 tỷ đồng.

Còn chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới là 15.000 tỷ đồng và vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn vay ODA là 20.000 tỷ đồng.

Căn cứ vào tổng mức phát hành trung hạn đã được Quốc hội quyết định cho giai đoạn 2014 - 2016, Chính phủ thực hiện mức phát hành trái phiếu Chính phủ hàng năm theo tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn trái phiếu này.

Theo Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, nguyên tắc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ đối với các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên phải được thực hiện theo danh mục và mức vốn phân bổ cho từng dự án cụ thể.

Với các dự án dang dở đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 sau khi đã rà soát nhưng còn thiếu vốn, bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên sau: Hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình còn thiếu vốn dưới 100 tỷ đồng/dự án thuộc phần vốn trái phiếu Chính phủ.: Các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013 nhưng còn thiếu vốn.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 

Bên cạnh đó, vốn trái phiếu Chính phủ phải bố trí đủ vốn theo tiến độ cho một số dự án, công trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng, miền để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; các dự án, công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2014 - 2015.

Ngoài ra, Chính phủ cần bố trí cho một số dự án quan trọng thuộc tuyến Đường tuần tra biên giới giai đoạn 2. Đối với Dự án Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu, Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm đánh giá kỹ về tác động môi trường và hiệu quả của dự án; cắt, giảm các hạng mục chưa cần thiết, chỉ bố trí vốn cho giai đoạn 1 để dự án phát huy tác dụng thiết thực.

Cũng theo yêu cầu của Quốc hội, trên cơ sở tổng mức vốn quy định và các nguyên tắc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung, Chính phủ “khẩn trương xây dựng danh mục và phương án phân bổ vốn trung hạn ba năm 2014 - 2016 cho từng dự án, công trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 31/1/2014. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục huy động các nguồn vốn khác để hoàn thành dự án, công trình được bố trí vốn và chịu trách nhiệm bố trí vốn cho phần điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng quy mô”.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, bố trí vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã theo đúng mục tiêu của chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, ưu tiên tập trung cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo… Trên cơ sở tổng mức vốn quy định, Chính phủ thực hiện phân bổ vốn cho các xã bảo đảm đúng mục tiêu, mục đích và các nguyên tắc quy định.

Với các dự án sử dụng vốn ODA, Quốc hội yêu cầu chỉ bố trí vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng kinh tế- xã hội theo Trung ương quản lý và hỗ trợ vốn đối ứng các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương nghèo, còn phải nhận bổ sung cân đối ngân sách từ Trung ương theo đúng các tiêu chí, định mức hỗ trợ quy định. Quốc hội cũng yêu cầu, trên cơ sở tổng mức vốn quy định, Chính phủ thực hiện phân bổ vốn cho các dự án, công trình đảm bảo đúng các nguyên tắc quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nguyễn Hiền

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước