Cần trình Thủ tướng dừng hỗ trợ khi đã hoàn thuế gần 13.500 tỷ đồng cho Formosa

(Dân trí) - Tổng hợp đầy đủ hơn, từ năm 2014 đến tháng 5.2016, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết hoàn thuế VAT cho Formosa Hà Tĩnh 13.483,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty này còn được nhận hàng loạt ưu đãi khác hậu sự kiện 13/5/2014. Tuy nhiên, do Formosa có nhiều vi phạm về thuế nên Tổng cục Thuế cho rằng cần xin ý kiến Thủ tướng kết thúc biện pháp hỗ trợ này trước thời điểm 1/9 tới

Trong một dự thảo được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thiệt hại do sự kiện xô xát, biểu tình xảy ra ngày 13/5/2014, cơ quan thuế cho biết, riêng đối với Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Bộ Tài chính đã miễn giảm, miễn phạt và hoàn lại số tiền thuế đã truy thu, phạt của công ty này trước khi xảy ra sự kiện 13/5/2014.

Formosa được ưu đãi lớn song công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện công ty này có vi phạm, dẫn tới cơ quan thuế, hải quan đã thực hiện truy thu và xử phạt vi phạm về thuế.
Formosa được ưu đãi lớn song công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện công ty này có vi phạm, dẫn tới cơ quan thuế, hải quan đã thực hiện truy thu và xử phạt vi phạm về thuế.

Cụ thể, Bộ đã miễn giảm và hoàn lại khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đã nộp đối với hoạt động hút cát san nền với số tiền 71,6 tỷ đồng (trong đó thuế môi trường là 49,2 tỷ đồng; phí bảo vệ môi trường 22,75 tỷ đồng); Không thu thuế nhà thầu đối với hàng hóa, thiết bị nhập khẩu kèm theo bảo hành (không truy thu 176,3 tỷ đồng tiền thuế và 31,9 tỷ đồng tiền phạt vi phạm hành chính về thuế); Miễn phạt vi phạm chính về về thuế số tiền 1,26 tỷ đồng.

Trình bày về những vấn đề vướng mắc với Bộ, Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, các cục thuế, cục hải quan địa phương đã kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho DN khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, theo cơ quan thuế, việc thực hiện công văn số 12492/BTC-CST ngày 6/9/2014 hướng dẫn thực hiện thông báo số 248/TB-VPCP về việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với Formosa Hà Tĩnh, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện các thủ tục hoàn thuế GTGT, ghi thu ngân sách, ghi chi hoàn thuế GTGT đối với máy móc, trang thiết bị hình thành tài sản cố định của dự án đầu tư được nhập khẩu, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị, máy móc cho DN kịp thời.

Qua đó, từ năm 2014 đến tháng 5 năm nay, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho Formosa Hà Tĩnh 13.483,4 tỷ đồng (trong đó có 1.459,4 tỷ đồng ghi thu ngân sách, ghi chi hoàn thuế).

Đáng chú ý, trong các giải pháp hỗ trợ về thuế GTGT đối với các DN bị thiệt hại trong sự kiện trên, riêng Formosa được hoàn thuế GTGT nhập khẩu theo hình thức ghi thu-ghi chi trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan xác nhận thông quan và xác định số thuế GTGT nhập khẩu phải nộp phát sinh.

Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra, cơ quan thuế, hải quan đã phát hiện nhiều sai phạm của Formosa như: kê khai, áp mã HS chưa đúng với quy định hiện hành, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp đối với mặt hàng kết cấu thép tiền chế dạng tháp và các bộ phận rời kèm theo dùng để lắp ghép nhà xưởng. Cơ quan hải quan đã truy thu 5,5 tỷ đồng.

Công ty này còn lập hợp đồng xây dựng bổ sung không đúng quy định và cơ quan thuế đã thu hồi hoàn thuế GTGT, phạt vi phạm hành chính số tiền 225 tỷ đồng. Kê khai bổ sung khấu trừ, hoàn thuế GTGT của 19.497 hóa đơn, chứng từ sau khi cơ quan thuế đã thực hiện công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại DN với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Văn bản của Tổng cục Thuế cũng cho rằng, về cơ bản, Formosa đã hoàn thành giai đoạn đầu tư. Mặt khác, qua công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện công ty này có vi phạm, dẫn tới cơ quan thuế, hải quan đã thực hiện truy thu và xử phạt vi phạm về thuế. Do đó, cần kết thúc biện pháp hỗ trợ này trước thời điểm 1/9/2016 - Tổng cục Thuế đề nghị.

Theo đại diện ngành thuế, do thông báo của Văn phòng Chính phủ không có thời hạn kết thúc biện pháp hỗ trợ, do đó, để quyết định việc ngừng biện pháp hỗ trợ cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến.

Tổng thiệt hại của Formosa Hà Tĩnh theo rà soát của cơ quan bảo hiểm hoặc các cơ quan chức năng xác định là 4,77 tỷ đồng và thiệt hại của nhà thầu thi công cho Formosa là 68,32 tỷ đồng.

Bích Diệp

Tin liên quan
Dự kiến miễn và hoàn thuế cho Formosa hơn 10.450 tỷ đồng

Dự kiến miễn và hoàn thuế cho Formosa hơn 10.450 tỷ đồng

Theo nguồn của Dân trí, Tổng cục Thuế đã có dự kiến một số biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại do sự kiện ngày 13/5/2014 gửi Bộ Tài Chính, trong đó đáng chú ý, Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) là DN dự kiến được miễn thuế và không truy thu thuế số tiền hơn 10.450 tỷ đồng. Trong số này, có khoản khá lớn là tiền hoàn thuế VAT.
Đang được quan tâm