25 nhãn hàng sữa bị "áp" giá trần từ 1/6

(Dân trí) - Kể từ ngày 1/6 tới, 25 nhãn sữa của các hãng như: Abbott, Nestle… sẽ phải niêm yết mức giá bán theo quy định của Bộ Tài chính.

Chuẩn bị áp giá trần cho sữa.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Bộ Tài chính công bố giá trần 25 mặt hàng sữa
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cùng với quyết định này, Bộ Tài chính quy định về giá tối đa (giá trần) của mặt hàng sữa trong khâu bán buôn, áp dụng đối với 25 mặt hàng sữa.

Theo đó, đối với những sản phẩm sữa khác đang lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân căn cứ vào quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành và so sánh về giá của sản phẩm sữa đó với sản phẩm sữa đã công bố giá tối đa để xác định giá tối đa, gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá.

Đối với những sản phẩm sữa mới, chưa lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân căn cứ vào quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành và so sánh với giá của sản phẩm sữa đang lưu thông trên thị trường đã công bố giá tối đa để xác định giá tối đa cho sản phẩm sữa mới, gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá.

Bảng giá trần các mặt hàng sữa theo Quy định của Bộ Tài chính:

Bộ Tài chính “áp” giá trần với 25 mặt hàng sữa

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, giá tối đa trong khâu bán lẻ được xác định bằng giá tối đa trong khâu bán buôn cộng chi phí khác có liên quan theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý giá nhưng tối đa không quá 15% của giá tối đa trong khâu bán buôn.

Tổ chức, cá nhân bán lẻ thuộc đối tượng phải đăng ký giá theo quy định tại Nghị định số 177 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý giá, để xác định giá tối đa trong khâu bán lẻ gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý giá.

Trong quá trình thực hiện quy định về mức giá tối đa đối với sản phẩm sữa (bao gồm cả giá tối đa) nếu có yếu tố dẫn đến phải thay đổi thì căn cứ vào diễn biến thị trường, cơ sở hình thành giá, chi phí sản xuất kinh doanh thực tế của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý giá sẽ xem xét điều chỉnh.

Bộ Tài chính quy định rõ, trường hợp có phản ánh của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý giá sẽ xem xét, giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi được cung cấp đủ thông tin.

Như vậy, sau một thời gian lên kế hoạch, Bộ Tài chính đã chính thức “áp” giá trần đối với các mặt hàng sữa cho trẻ dưới 6 tuổi. Thời gian vừa qua, giá sữa trên thị trường bị các hãng sữa “thổi giá” vô tội vạ và đây chính là nguyên nhân khiến Bộ Tài chính phải ban hành quyết định trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2014; thực hiện trong khâu bán buôn chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; thực hiện trong khâu bán lẻ chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

An Hạ
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước
 
Bài liên quan
Đang được quan tâm