10 câu hỏi trắc nghiệm đo sự linh hoạt Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh của bạn

Dân trí Nếu so sánh học tiếng Anh với việc xây một ngôi nhà, thì ngữ pháp tiếng Anh đóng vai trò là nền móng và khung nhà. Bên cạnh đó, từ vựng chính là nền tảng để bạn phát triển mọi kỹ năng trong tiếng Anh. Nếu bạn nghĩ chỉ cần phát âm chuẩn, ngữ pháp đúng mà không gia tăng vốn từ vựng của mình thì e rằng bạn vẫn không thể cải thiện và tiến bộ.

Chính vì vậy, 10 câu hỏi trắc nghiệm dưới đây sẽ đo khả năng linh hoạt trong Từ vựng - Ngữ pháp của bạn.

Nhật Hồng