NASA vừa mới làm tiêu tan giấc mơ về việc chuyển tới Trái Đất phiên bản 2.0

Dân trí Khi Proxima Centauri b được phát hiện lần đầu tiên, rất nhiều nhà khoa học đã tràn đầy hy vọng rằng đó sẽ là nơi phù hợp với sự sống. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí thiên văn The Astrophysical Journal Letters cho thấy, có lẽ chúng ta không nên mong đợi quá nhiều.
 >> Siêu lửa mặt trời có thể sẽ làm nổ tung Trái Đất phiên bản 2.0
 >> Tìm thấy Trái Đất phiên bản 2.0 có thể phù hợp với sự sống