Có bao nhiêu loài khủng long từng tồn tại trên Trái đất?

(Dân trí) - Theo tính toán của các nhà khoa học, thực tế với những hóa thạch đã thu nhận được cho đến nay thì chỉ có khoảng 1.500 loài được biết đến, so với hàng chục nghìn loài chim và động vật có vú hiện đại.

Có bao nhiêu loài khủng long từng tồn tại trên Trái đất? - 1

Trong toàn bộ Kỷ nguyên Mesozoi, từ 252 đến 66 triệu năm trước, có tương đối nhiều loài khủng long thân lớn nặng 1.000 kg so với những loài nặng dưới 60 kg.

Đặc biệt, nhóm các nhà khoa học đến từ Mỹ đã chứng minh được rằng con của những loài khủng long ăn thịt khổng lồ như Tyrannosaurus rex, lớn lên từ kích thước nhỏ bé lên thành quái vật khổng lồ, đã định hình lại hệ sinh thái của chúng bằng cách cạnh tranh với các loài đối thủ nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, nghiên cứu mới đã giúp giải đáp một bí ẩn lâu dài về quy luật 150 triệu năm của loài khủng long đó là tại sao lại có nhiều loài lớn hơn loài nhỏ, ngược lại với những gì chúng ta thấy ở động vật trên cạn ngày nay.

Kat Schroeder, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: "Các cộng đồng khủng long tạo nên một phần đáng kể các cá thể trong một loài và sẽ có tác động rất thực tế đến các nguồn tài nguyên sẵn có trong cộng đồng".

Một số nhà khoa học đưa ra ý tưởng rằng vì ngay cả những con khủng long khổng lồ nhất cũng bắt đầu cuộc sống từ những con non nhỏ bé, chúng có thể sử dụng các nguồn tài nguyên khác nhau khi chúng lớn lên bằng cách chiếm không gian trong hệ sinh thái nơi các loài nhỏ hơn có thể sinh sôi nảy nở.

Để kiểm tra lý thuyết, Schroeder và các đồng nghiệp đã kiểm tra dữ liệu từ các địa điểm hóa thạch trên khắp thế giới, bao gồm hơn 550 loài khủng long và sắp xếp các loài khủng long theo cách chúng là động vật ăn cỏ hay ăn thịt, cũng như kích thước của chúng.

Họ phát hiện ra một lỗ hổng nổi bật khi có sự hiện diện của các loài ăn thịt cỡ trung bình trong mỗi cộng đồng có megatheropod, hoặc những kẻ săn mồi khổng lồ như T. rex.

"Rất ít loài khủng long ăn thịt từ 100-1.000 kg tồn tại trong các cộng đồng có megatheropod. Những con non của những siêu động vật đó phù hợp với không gian đó", Schroeder cho biết.

Kết luận được ủng hộ bởi sự đa dạng của loài khủng long thay đổi theo thời gian. Các quần xã kỷ Jura (200-145 triệu năm trước) có khoảng trống nhỏ hơn và quần xã kỷ Phấn trắng (145-65 triệu năm trước) với những khoảng trống lớn.

Schroeder giải thích: "Kỷ Phấn trắng hoàn toàn bị thống trị bởi khủng long bạo chúa và khủng long abelisaurs, chúng thay đổi rất nhiều khi lớn lên".

Để kiểm tra toán học lý thuyết của mình, nhóm nghiên cứu đã tiếp tục nhân khối lượng megatheropod con non ở các độ tuổi nhất định với số lượng dự kiến sẽ sống sót mỗi năm, dựa trên các hồ sơ hóa thạch.

Phương pháp thống kê này xử lý hiệu quả những con non như đồng loại của chúng, loại bỏ gọn gàng những khoảng trống quan sát được của những loài ăn thịt cỡ trung bình.

Các nhà khoa học nhấn mạnh nghiên cứu cho thấy giá trị của việc áp dụng các vấn đề sinh thái đối với loài khủng long.