68 "Nhà khoa học của nhà nông" tiêu biểu được tôn vinh năm 2020

(Dân trí) - Hội đồng thẩm định Trung ương đã chọn ra được 68 gương mặt tiêu biểu để vinh danh "Nhà khoa học của Nhà nông" lần thứ Ba vào tối 29/12 tới đây tại Hà Nội.

Nhằm mục đích đánh giá, ghi nhận, tôn vinh và biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ các  nhà trí thức, nhà khoa học, nhà sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp, vì giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội khu vực nông thôn, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh: "Nhà Khoa học của Nhà nông" lần thứ Ba, năm 2020.

68 Nhà khoa học của nhà nông tiêu biểu được tôn vinh năm 2020 - 1

Lễ tôn vinh 68 "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ Ba sẽ diễn ra vào tối 29/12, tại Hà Nội.

Chương trình xét chọn và tôn vinh "Nhà Khoa học của Nhà nông" lần thứ Ba, năm 2020 đã được triển khai trên toàn quốc từ tháng 5 đến tháng 11/2020, được tiến hành qua 2 cấp Hội đồng gồm: Hội đồng bình chọn cấp cơ sở (cấp tỉnh gồm Hội Nông dân, Sở NN&PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh) và Hội đồng Thẩm định Trung ương.

Sau 7 tháng triển khai Chương trình, Ban Tổ chức đã nhận được danh sách đề cử ứng viên từ Hội đồng bình chọn của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và các đề cử từ Hội đồng bình chọn của Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tại phiên họp Hội đồng Thẩm định Trung ương ngày 21/12/2020, Hội đồng đã chọn ra được 68 "Nhà Khoa học của Nhà nông" tiêu biểu để tôn vinh năm 2020.

Trong số 68 cá nhân được vinh danh "Nhà Khoa học của Nhà nông" năm nay, có 14 đại biểu nữ và 54 đại biểu nam; người cao tuổi nhất là 92 tuổi, người thấp nhất là 30 tuổi.

Trong số 68 "Nhà Khoa học của Nhà nông" lần thứ Ba này có 24 nhà khoa học có học vị Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ có nhiều đóng góp, cống hiến cho ngành Nông nghiệp và đời sống nông dân.

Trong số đó phải kể đến là GS.TS  Lê Huy Hàm, nguyên Viện Trưởng Viện Di Truyền Nông nghiệp Việt Nam. Ông đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp; đã cùng các đồng nghiệp xây dựng hoàn thiện và chuyển giao rộng rãi vào sản xuất/nghiên cứu các quy trình tiến bộ kỹ thuật như: Quy trình nhân giống chuối, mía, các cây lâm nghiệp bằng nuôi cây mô; Quy trình tạo dòng thuần từ bao phấn ngô sử dụng cho chọn tạo giống; Quy trình TBKT tạo mô sẹo phôi hóa và phôi vô tính từ nuôi cấy noãn của một số giống cây ăn quả có múi; Quy trình tạo mô sẹo phôi hóa ở cây sắn phục vụ cho chuyển gen ở cây sắn; là đồng tác giả của 19 giống cây trồng mới, gồm: Lúa, mía, nho, dứa, dừa, cam…