TPHCM: Mật độ học sinh trong lớp từ 2m2/người mới đảm bảo an toàn cao nhất

(Dân trí) - Mật độ học sinh tập trung trong phòng học từ 2m2 trở lên/người mới đạt mức 10 điểm, mức an toàn cao nhất. Còn dưới 2m2/người nhưng không có vách giữa các em ngồi cạnh nhau thì mức an toàn là 0 điểm.

Đó là một trong 10 tiêu chí thành phần trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM ban hành.

TPHCM: Mật độ học sinh trong lớp từ 2m2/người mới đảm bảo an toàn cao nhất - 1

Học sinh tiểu học trong lớp học tại TPHCM 

Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá có 10 tiêu chí thành phần (mỗi tiêu chí thành phần tối đa 10 điểm - mức điểm an toàn cao nhất) áp dụng riêng cho các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các tiêu chí thành phần như: số lượng; mật độ; khoảng cách trẻ, giáo viên, cán bộ, nhân viên; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; đeo khẩu trang trong trường; kiểm tra nhiệt độ; tổ chức đi học bằng xe đưa rước; tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú; phòng cách ly đúng quy định và hoạt động sau 16h30.

Với công thức tính Tiêu chí an toàn bằng tổng điểm các tiêu chí thành phần. Nếu tổng điểm từ 90% đến 100%, được xếp loại mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Nếu tổng điểm từ 70% đến dưới 90%, được xếp loại mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm. 

TPHCM: Mật độ học sinh trong lớp từ 2m2/người mới đảm bảo an toàn cao nhất - 2

Khoảng cách an toàn cao nhất giữa học sinh ngoài lớp học phải từ 2m trở lên 

Nếu tổng điểm từ 50% đến dưới 70%, được xếp loại mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm. 

Nếu tổng điểm từ 30% đến dưới 50%, được xếp vào nhóm mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Còn nếu tổng điểm chỉ đạt dưới 30%, tức thuộc nhóm có mức độ an toàn rất thấp, thì không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hiện tại, TPHCM đang cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 3/5 và chưa có quyết định chính thức về việc đi học trở lại. 

Xem Bộ tiêu chí TẠI ĐÂY.

Hoài Nam