Gần 1.000 thạc sỹ tốt nghhiệp Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH KTQD

(Dân trí) -Ngày 26/11, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Sau 10 năm thành lập, Viện đã có 5 khóa cử nhân với gần 400 sinh viên và gần 1.000 thạc sỹ đã tốt nghiệp.


Gần 1.000 thạc sỹ tốt nghhiệp Viện Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH KTQD

Tại lễ kỷ niệm, GS. TS Hoàng Văn Hoa, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế cho biết: “Trên cơ sở Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo quốc tế, Trường ĐH KTQD đã quyết định thành lập Khoa Đào tạo quốc tế với mục tiêu “Tập trung nguồn lực, phát huy tối đa các thế mạnh của Trường Đại học KTQD trong quản lý và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các trường đại học và tổ chức quốc tế, tiến tới xây dựng các chương trình đạt chuẩn quốc tế của chính trường Đại học KTQD”.

Qua 10 năm phát triển, Viện Đào tạo Quốc tế thực hiện sứ mệnh cung cấp cho xã hội những cán bộ quản lý có trình độ đại học và trên đại học đạt chuẩn quốc tế.

GS. TS Hoàng Văn Hoa khẳng định: “Phương châm hoạt động của Viện là chỉ liên kết với các trường uy tín ở nước ngoài, từng bước tăng quy mô nhưng phải đảm bảo ưu tiên hàng đầu là chất lượng đào tạo”.

Hồng Hạnh