Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận xét tuyển năm 2019

(Dân trí) - Ngày 19/7, Ban tuyển sinh ĐH Đà Nẵn công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia vào các trường, khoa thành viên.

Cụ thể, điểm nhận xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng từ 15 điểm trở lên; các ngành có điểm nhận xét tuyển cao nhất là 17 điểm.

Điểm nhận xét tuyển vào tất cả các ngành của các trường ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc ĐH Đà Nẵng là 15 điểm.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật có điểm nhận xét tuyển ngành Kỹ thuật ô tô và CNTT là 15 điểm; các ngành còn lại: 14 điểm

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum có điểm nhận xét tuyển vào tất cả các ngành là 12,5 điểm.

Riêng các ngành sư phạm ở tất cả các trường thành viên ĐH Đà Nẵng có đào tạo ngành này (ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Ngoại ngữ, Phân hiệu tại Kon Tum) chưa công bố điểm nhận xét tuyển.

Điểm nhận xét tuyển vào từng ngành của các trường, khoa thành viên ĐH Đà Nẵng như sau:

Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận xét tuyển năm 2019 - 1
Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận xét tuyển năm 2019 - 2
Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận xét tuyển năm 2019 - 3
Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận xét tuyển năm 2019 - 4
Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận xét tuyển năm 2019 - 5

Khánh Hiền