Tự chủ đại học: Lãnh đạo né va chạm, ngại tinh giản bộ máy

Dân trí Các trường đại học thí điểm tự chủ có xu hướng né tránh va chạm, chưa thực sự tích cực cải thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.
>>Tự chủ đại học: Các trường sẽ "thần chú" điều gì khi có cây "đũa thần"?
>>Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Tự chủ đại học không bàn nữa phải làm ngay với trách nhiệm cao
>>Tìm giải pháp "cởi trói" cho các trường đại học thực hiện thí điểm tự chủ

Đó là tồn tại, hạn chế nhất hiện nay của các trường đại học đang thực hiện thí điểm tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự. Khảo sát do nhóm nghiên cứu về tự chủ đại học của trường ĐH Kinh tế quốc dân thực hiện.

Tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự được xem là khâu then chốt trong quá trình tự chủ của các trường đại học.

Có thể khẳng định, tự chủ về tổ chức bộ máy là cơ sở để nhà trường tái cấu trúc lại bộ máy, nâng cao chất lượng nhân sự (đặc biệt là chất lượng đội ngũ giảng viên) trong mối tương quan với mục tiêu chiến lược, đồng thời giúp nhà trường thích ứng tốt hơn với những thay đổi của môi trường và tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Theo tinh thần Nghị quyết 77, tự chủ về bộ máy, nhân sự thể hiện trên 3 góc độ: Quyết định thành lập mới, sáp nhập, chia, tách, giải thể; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc; Quyết định cơ cấu và số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng sau khi được Hội đồng trường thông qua; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật; hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học là người nước ngoài để bảo đảm nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Thách thức lớn đối với các trường đại học

Nhóm nghiên cứu về tự chủ đại học của trường ĐH Kinh tế quốc dân đã khảo sát những trường đang thí điểm tự chủ thì 6 trường có số đơn vị tăng lên và có 2 trường có số đơn vị trực thuộc giảm đi.

Các trường có nhiều sự thay đổi nhất trong tổ chức bộ máy là trường ĐH Kinh tế Tp. HCM (+8), trường ĐH Tôn Đức Thắng (+8), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (+3). Các con số trên cho thấy sự thay đổi tích cực về số lượng đơn vị ở các trường tự chủ. Tuy vậy sự thay đổi đó cũng chưa thực sự rõ nét bởi không dễ xóa đi một đơn vị nào đó. Các trường cũng rất thận trọng khi thành lập thêm đơn vị mới.

Lý do cơ bản của việc gia tăng số đơn vị trực thuộc là yêu cầu thành lập mới một số đơn vị (ví dụ Phòng Truyền thông) hay nâng cấp các đơn vị để phù hợp với xu hướng phát triển của đào tạo đại học và đáp ứng yêu cầu tự chủ. Việc nâng cấp/đổi tên một số đơn vị như khoa, trung tâm giúp các đơn vị này tự chủ hơn trong các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động kết nối, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài trường.

Ở chiều ngược lại, số lượng đơn vị giải thể theo hướng tinh giản, gọn nhẹ chưa nhiều. Trên thực tế việc giảm đơn vị cần nhiều thời gian và khó hơn nhiều so với thành lập mới bởi liên quan tới sắp xếp nhân sự và việc làm. Đây là cũng một thách thức lớn đối với các trường trong vấn đề tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự.

Tự chủ đại học: Lãnh đạo né va chạm, ngại tinh giản bộ máy - 1

Xu hướng biến động về tổ chức hoàn toàn phù hợp với kết quả khảo sát tại 12 trường đại học đã tự chủ trên 2 năm. Theo đó tự chủ về bộ máy nhân sự và tổ chức được đánh giá ở mức khá với 3,69/5 điểm.

Đây là là nội dung được đánh giá thấp nhất trong số các khía cạnh tự chủ. Không có tiêu chí nào về tổ chức bộ máy và nhân sự được đánh giá ở mức tốt.

Tăng lượng giảng viên

Theo kết quả khảo sát, từ thời điểm được giao thí điểm tự chủ, các trường đã có sự điều chỉnh cơ cấu nhân lực giữa giảng viên và chuyên viên, theo hướng gia tăng lực lượng giảng viên, giảm đội ngũ chuyên viên và nhân viên, chú trọng sử dụng công nghệ thông tin hoặc thuê ngoài nhằm tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Tính đến tháng 7/2017, số lượng giảng viên chiếm 64,52% tổng số lực lượng lao động của các trường, lao động gián tiếp chiếm 25,48%.

Tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư và phó giáo sư chiếm 9,2% tổng số giảng viên của các trường đại học đã tự chủ trên 2 năm. Con số này là khoảng 6% trong toàn bộ hệ thống GDĐH.

Ở thời điểm hiện tại, trường có nhiều giáo sư nhất là trường ĐH Tôn Đức Thắng (33 giáo sư), trường ĐH Kinh tế quốc dân có nhiều phó giáo sư nhất (133 người) và trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh có nhiều giảng viên chính nhất (107 người).

Về học vị, hơn 72% cán bộ/giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Đây là cơ sở quan trọng để các trường đại học tự chủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ở tất cả các bậc đạo tạo nhất là bậc nghiên cứu sinh và cao học.

Tự chủ đại học: Lãnh đạo né va chạm, ngại tinh giản bộ máy - 2

Theo báo cáo của các trường, số lượng cán bộ/giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và học vị từ thạc sĩ trở lên tại các trường đã tự chủ tăng lên đáng kể, số lượng cử nhân giảm xuống so với giai đoạn trước tự chủ.

Kết quả tích cực này đến từ việc các trường chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên, tuyển dụng đội ngũ giảng viên có học vị từ tiến sĩ trở lên, kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên có chức danh, học vị cao.

Một số trường đã dành nguồn kinh phí cao hơn để đầu tư phát triển nguồn nhân lực như cử giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài, tuyển giảng viên, quản lý hoặc chuyên viên là người nước ngoài làm việc tại bộ phận hợp tác quốc tế hoặc đào tạo quốc tế (Trường ĐH Tôn Đức Thắng, trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh v.v.).

Tự chủ đại học: Lãnh đạo né va chạm, ngại tinh giản bộ máy - 3

Có thể nói, cơ chế tự chủ cho phép các trường đẩy mạnh công tác tuyển dụng và nhân sự theo hướng nâng cao chất lượng. Một số trường chủ động xây dựng đề án vị trí việc làm, chủ động trong tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc với những giảng viên có trình độ cao.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã ban hành Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2016-2019 để làm cơ sở tuyển dụng và đã tuyển dụng được 126 giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức cơ hữu; 22 chuyên gia là các nhà khoa học, phó giáo sư và giáo sư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, hoạt động tuyển dụng nhân sự nước ngoài của trường ĐH Tôn Đức Thắng đã thu hút được 200 nhà khoa học nước ngoài. Đây là một trong những nhân tố quan trọng trong việc nâng cao các công bố quốc tế của trường.

Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh đã ký 55 hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động với các viên chức, nhà khoa học có trình độ cao, trong đó có 01 phó giáo sư, 36 tiến sĩ, 18 thạc sĩ. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng đã chủ động xây dựng Đề án vị trí việc làm, định biên gắn với tinh giản biên chế, khoán quỹ thu nhập tăng thêm, khoán việc cho một số bộ phận, đồng thời thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc trung tâm chuyên gia của Học viện.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được đáng kể như trên, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Một số trường còn chưa hoàn thiện cơ cấu tổ chức của nhà trường theo quy định, 4/12 trường chưa thành lập Hội đồng trường, chưa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐT, chưa phê duyệt đề án vị trí việc làm để làm cơ sở cho công tác tuyển dụng, thành lập đơn vị mới, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm viên chức.

"Các trường có xu hướng né tránh va chạm, chưa thực sự tích cực cải thiện bộ máy tổ chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ. Đây là cũng một thách thức lớn đối với các trường trong vấn đề tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự" - nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.

Nhóm nghiên cứu kiến nghị với Bộ Nội vụ:

Xem xét bãi bỏ tư cách công chức ở các trường đại học tự chủ. Cân nhắc việc mở rộng/bãi bỏ quy định tuổi cho Giám hiệu và Chủ tịch HĐT.

Cần trao quyền cho các trường tự chủ trong việc tổ chức thi nâng ngạch bậc cho chuyên viên, chuyên viên chính, giảng viên; giảng viên chính; giảng viên cao cấp. Cân nhắc việc cho phép các trường tự chủ được lựa chọn việc áp dụng Luật lao động thay vì Luật viên chức đối với các trường tự chủ.

Cho phép các trường được tự chủ xây dựng qui chế tuyển dụng, trả thù lao, đào tạo, phát triển và sử dụng đội ngũ chuyên gia, đặc biệt việc thu hút, tuyển dụng và thù lao các chuyên gia nước ngoài.

Cần đơn giản hoá thủ tục cấp Giấy phép lao động cho các chuyên gia nước ngoài.

Nhật Hồng

MỚI NHẤT
Giáo viên hợp đồng hơn nửa năm vẫn chưa nhận một đồng lương
Giáo viên hợp đồng hơn nửa năm vẫn chưa nhận một đồng lương

(Dân trí) - Hàng chục giáo viên làm việc theo diện hợp đồng tại ngành giáo dục thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) chưa được trả lương từ nhiều tháng nay. Không lương, không phụ cấp nên nhiều giáo viên phải vay tiền bạn bè, người thân để trang trải chi phí sinh hoạt.

Thứ tư, 01/11/2017 - 01:02

Kết luận vụ bữa ăn đạm bạc: Hình ảnh chỉ phản ánh một nửa sự thật
Kết luận vụ bữa ăn đạm bạc: Hình ảnh chỉ phản ánh một nửa sự thật

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều 31/10, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, Tổ công tác của Phòng đã phối hợp kiểm tra và có kết luận xác minh nội dung bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Nam Trung Yên.

Thứ ba, 31/10/2017 - 04:44

Trường đại học tư đầu tiên tuyển giảng viên quốc tế
Trường đại học tư đầu tiên tuyển giảng viên quốc tế

(Dân trí) - Trong lễ khai giảng của trường ĐH Văn Hiến, PGS. TS. Trần Văn Thiện, Hiệu trưởng trường này cho biết trường sẽ tuyển 25 giảng viên, chuyên gia quốc tế có đủ trình độ để tham gia giảng dạy trực tiếp tại một số khoa và bộ môn trong năm học 2017-2018.

Thứ ba, 31/10/2017 - 04:41

Cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu là bao gồm cả 37.000 đồng cấp bù
Cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu là bao gồm cả 37.000 đồng cấp bù

(Dân trí) - Ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, thực chất mức lương căn cứ theo mức đóng bảo hiểm xã hội của cô giáo Trương Thị Lan chỉ 1.270.000 đồng/tháng. Cô Lan đã được nhà nước cấp bù 37.000 đồng để bằng mức lương cơ sở hơn 1,3 triệu đồng/tháng.

Thứ ba, 31/10/2017 - 01:10

TP Hà Nội khen thưởng nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng khách quên
TP Hà Nội khen thưởng nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng khách quên

(Dân trí) - Chiều 30/10, Ban thi đua khen thưởng UBNDTP Hà Nội đã tuyên dương em Vũ Huy Cảng (SN 1995, quê Nam Định). Cảng là nam sinh viên đã trả lại 320 triệu đồng cho khách bỏ quên trong cốp xe khi em chạy xe ôm làm thêm.

Thứ ba, 31/10/2017 - 12:01

Hà Nội: Tạo cho học sinh thói quen sử dụng an toàn tiết kiệm điện
Hà Nội: Tạo cho học sinh thói quen sử dụng an toàn tiết kiệm điện

Việc đẩy mạnh tuyên truyền tới học sinh về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả là hoạt động thiết thực trong việc giáo dục các em ý thức hơn khi sử dụng điện…

Thứ ba, 31/10/2017 - 12:00

Không phải cứ “lớp sang” thì giáo dục tốt hơn
Không phải cứ “lớp sang” thì giáo dục tốt hơn

(Dân trí) - Các khoản quỹ phụ huynh hay các công trình xây dựng trong trường học đều được lý giải để chất lượng giáo dục tốt hơn. Thế nhưng chạy theo vật chất hòng nâng cao chất lượng có thể vô tình xem nhẹ các yếu tố khác.

Thứ ba, 31/10/2017 - 10:37

Học sinh Hà Nội về tận quê nhà thơ Nguyễn Khuyến để học văn
Học sinh Hà Nội về tận quê nhà thơ Nguyễn Khuyến để học văn

(Dân trí) - Tạm rời xa không gian trường lớp quy phạm, thầy trò trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội lên đường về làng Vị Hạ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, học thơ văn Nguyễn Khuyến.

Thứ ba, 31/10/2017 - 09:25

Câu chuyện của cô bạn thích Hóa ghét Anh đạt 9.0 Listening IELTS
Câu chuyện của cô bạn thích Hóa ghét Anh đạt 9.0 Listening IELTS

Người ta bảo nếu có tình yêu, công việc bạn làm sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, tuy nhiên sẽ luôn có những tường hơp nằm ngoài mẫu số chung, đó chính là cô bạn Đoàn Bích Ngọc đạt 9.0 Listeing IELTS.

Thứ ba, 31/10/2017 - 09:19

Phụ huynh Hà Nội "tố" bữa ăn bán trú đạm bạc, nhà trường nói gì?
Phụ huynh Hà Nội "tố" bữa ăn bán trú đạm bạc, nhà trường nói gì?

(Dân trí) - “Giữa thủ đô Hà Nội không thể có bữa cơm như các bạn nhìn thấy trên báo chí” - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) nhấn mạnh trong buổi làm việc với báo chí liên quan đến thông tin “tố” bữa ăn bán trú tại trường quá nghèo nàn.

Thứ ba, 31/10/2017 - 07:04

Bình đẳng: Từ quan trọng nhất trong “hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới”
Bình đẳng: Từ quan trọng nhất trong “hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới”

(Dân trí) - “Bình đẳng là từ quan trọng nhất trong nền giáo dục Phần Lan”, lời khẳng định của Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Phần Lan Olli Luukkainen trong bài viết trên tạp chí Smithsonian đã tổng kết đặc điểm quan trọng hàng đầu của “hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới”.

Thứ ba, 31/10/2017 - 05:03

Quảng Trị: Cùng bạn đi chơi, 2 nữ sinh lớp 7 bị đuối nước
Quảng Trị: Cùng bạn đi chơi, 2 nữ sinh lớp 7 bị đuối nước

(Dân trí) - Chiều tối 30/10, ông Trần Thế Nhân, Chủ tịch UBND xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) xác nhận, địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 2 nữ sinh tử vong.

Thứ hai, 30/10/2017 - 09:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi: Thiếu tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng?
Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi: Thiếu tiêu chuẩn vẫn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng?

(Dân trí) - Thừa nhận tại thời điểm được bổ nhiệm vẫn chưa đảm bảo một số tiêu chuẩn, tuy nhiên ông Lê Trữ - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi lại cho rằng việc được bổ nhiệm là quyết định của tỉnh chứ ông không ép.

Thứ hai, 30/10/2017 - 02:49

Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho nam sinh dũng cảm cứu người trong nước lũ
Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho nam sinh dũng cảm cứu người trong nước lũ

(Dân trí) - Nghe tiếng kêu cứu, không một phút chần chừ, em Nguyễn Văn Long đã lao mình xuống dòng nước lũ chảy xiết dìu người phụ nữ vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm của Long đã được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen.

Thứ hai, 30/10/2017 - 12:58

Tổ chức câu lạc bộ trong giờ chính khóa, nhà trường bị phạt 12 triệu đồng
Tổ chức câu lạc bộ trong giờ chính khóa, nhà trường bị phạt 12 triệu đồng

(Dân trí) - Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa làm rõ và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục về hành vi tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Toán học và Câu lạc bộ Tiếng Việt trong giờ học chính khóa.

Thứ hai, 30/10/2017 - 12:52

Bộ trưởng Giáo dục nói về việc lương hưu giáo viên 1,3 triệu/tháng
Bộ trưởng Giáo dục nói về việc lương hưu giáo viên 1,3 triệu/tháng

(Dân trí) - “Trường hợp của cô Lan vừa rồi tôi rất trăn trở khi nhìn cô khuỵ, ngất nhưng làm việc thì Bảo hiểm xã hội nói không sai. Đứng về mặt nhà nước thì quy định như thế nhưng về mặt con người, các thầy cô hy sinh gần như cả đời như thế, giờ lương hưu 1,3 triệu thì sống sao?” – Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói.

Thứ hai, 30/10/2017 - 11:11

Điều gì quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm cho con mình?
Điều gì quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm cho con mình?

(Dân trí) - “Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho các con mình là yêu mẹ của chúng” - chỉ trong một câu, ông Theodore Hesburgh (1917-2015, Chủ tịch Đại học Notre Dame - Mỹ trong suốt 35 năm) đã bao quát được điều quan trọng nhất mà người cha mẹ có thể làm cho các con mình, đó chính là việc cha mẹ yêu thương nhau.

Thứ hai, 30/10/2017 - 09:06

Trường ĐH thưởng 200 triệu đồng cho một nghiên cứu khoa học đạt ISI
Trường ĐH thưởng 200 triệu đồng cho một nghiên cứu khoa học đạt ISI

(Dân trí) - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa đưa ra thông báo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu hàng lâm và công bố quốc tế tại trường. Trong đó, sẽ thưởng 200 triệu đồng cho một bài báo công bố quốc tế đạt ISI có IF>2.

Thứ hai, 30/10/2017 - 09:02

Trắc nghiệm vui về Halloween!
Trắc nghiệm vui về Halloween!

Ngày Halloween sắp đến gần, bạn đã biết những từ tiếng Anh đơn giản xung quanh ngày lễ này. Hãy tìm hiểu lễ hội này qua một số câu trắc nghiệm đơn giản sau:

Thứ hai, 30/10/2017 - 09:00

Giám đốc Bảo hiểm xã hội: “Lương hưu cô giáo 1,3 triệu đồng không sai”
Giám đốc Bảo hiểm xã hội: “Lương hưu cô giáo 1,3 triệu đồng không sai”

(Dân trí) - “Căn cứ các quy định của Nhà nước thì BHXH tỉnh Hà Tĩnh tính mức tiền lương hưu hàng tháng đối với bà Trương Thị Lan là hoàn toàn đúng quy định" - ông Hoàng Văn Minh (Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh) trả lời phỏng vấn Báo Dân trí.

Thứ hai, 30/10/2017 - 06:41

Trắc nghiệm: Cách nói thời tiết mưa trong tiếng Anh như thế nào?
Trắc nghiệm: Cách nói thời tiết mưa trong tiếng Anh như thế nào?

(Dân trí) - Trong tiếng Anh, chúng ta có nhiều cách để diễn tả thời tiết khi đang mưa với từ “rain”. Bạn có thể dùng rain dưới dạng một danh từ (noun) để nhắc đến cơn mưa...

Chủ nhật, 29/10/2017 - 09:58

Thủ tướng đánh giá cao xã hội hóa đào tạo nhân lực của ĐH Nguyễn Tất Thành
Thủ tướng đánh giá cao xã hội hóa đào tạo nhân lực của ĐH Nguyễn Tất Thành

(Dân trí) - Tại lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của trường trong quá trình xã hội hóa mạnh mẽ công tác đào tạo nguồn nhân lực của đất nước.

Chủ nhật, 29/10/2017 - 06:00

Phụ huynh bức xúc không chỉ vì vài trăm nghìn tiền quỹ
Phụ huynh bức xúc không chỉ vì vài trăm nghìn tiền quỹ

(Dân trí) - Dư luận, phụ huynh bức xúc không phải vì vài trăm nghìn đồng tiền quỹ mà ở chỗ Ban đại diện cha mẹ học sinh thường “đẻ” ra nhiều công trình tài trợ “đổ đầu” phụ huynh.

Chủ nhật, 29/10/2017 - 02:42

Chương trình GDPT mới: Cần đặt giáo dục sức khỏe của học sinh lên hàng đầu
Chương trình GDPT mới: Cần đặt giáo dục sức khỏe của học sinh lên hàng đầu

(Dân trí) - PGS.TS. Đặng Bá Lãm, Ban chuyên gia Học viện Quản lý giáo dục cho rằng, học sinh đến trường để sống và sẽ học qua cuộc sống đó. Lúc các em rèn luyện sức khỏe, học cách ứng xử xã hội, học đàn, học hát... là các em đang học, đang sống chứ không phải chỉ học toán, học văn mới là học.

Chủ nhật, 29/10/2017 - 10:05