Tiêu chuẩn giáo sư: Cần đổi mới thực chất, loại bỏ tiêu chí lạc hậu, cứng nhắc!

Dân trí Các tiêu chuẩn trong quy định 174 tiêu chuẩn xét GS,PGS hiện nay mặc dù đã bao quát và bước đầu hội nhập nhưng tiêu chuẩn còn thấp, chậm được cập nhật và đặc biệt là quá cứng nhắc... khiến một số ít nhà khoa học xuất sắc thiếu một số tiêu chuẩn... nên suốt đời không được công nhận. Do đó, cần giải quyết bất cập này.
>>“Giáo sư chỉ là ngạch giảng viên chứ không phải học hàm”
>>GS.TSKH Phạm Tất Dong: "Không tham gia đào tạo, nghiên cứu nên trả lại chức danh giáo sư"
>>Gia tăng đột biến giáo sư, phó giáo sư: Cần một cuộc "thay máu"?

Mùa xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2017 đang dần khép lại với nhiều sự cố ồn ào gây xôn xao xã hội và như vậy sứ mệnh của Quy định 174 về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư có thể sắp kết thúc.

Là người được công nhận chức danh GS năm 2004, lúc đó mới 46 tuổi, Nhà giáo Nhân dân, GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, gần 15 năm quan sát và tham gia vào các hoạt động này, được chứng kiến một kết cục như những ngày vừa qua thì các nhà khoa học có rất nhiều cảm xúc và cả sự tổn thương.

Nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến nhiều phía, nhưng về tổng thể thì có 2 vấn đề.

Thứ nhất, các tiêu chuẩn trong quy định 174 mặc dù đã bao quát và bước đầu hội nhập nhưng tiêu chuẩn còn thấp, chậm được cập nhật và đặc biệt là quá cứng nhắc. Xét tiêu chuẩn GS, PGS mà đếm đến từng giờ dạy. Thiếu mấy chục giờ cũng đã bị loại thì không thể tránh được các giải pháp hợp lý hóa. Viết sách là tiêu chí cần thiết, nhưng có phải lĩnh vực nào, nhà khoa học nào một đời nghiên cứu cũng để lại được vài cuốn có giá trị. Thế mà có một số ít nhà khoa học xuất sắc thiếu tiêu chuẩn này là suốt đời không được công nhận…

Thứ hai, việc bổ nhiệm không gắn với đánh giá hậu bổ nên đóng góp của các GS, PGS chưa đáp ứng được với kỳ vọng của cộng đồng. Quy chế mới, trước hết phải giải quyết được các bất cập đó.


GS.TS Nguyễn Hữu Đức

GS.TS Nguyễn Hữu Đức

Cần đặt trọng số lên các bài báo khoa học có chất lượng

Thưa GS, một trong các yêu cầu được cấp bách hiện nay là các tiêu chuẩn của chức danh GS, PGS phải hội nhập quốc tế một cách mạnh mẽ và triệt để, ý kiến của GS về vấn đề này như thế nào?

Đành là như vậy, nói là tiêu chuẩn quốc tế, nhưng làm gì có tiêu chuẩn chung và cách làm chung đâu. Mỗi nước đều có gia giảm theo mục đích và định hướng phát triển từng thời kỳ của họ cả. Ví dụ, về đào tạo thì ngoài định mức giờ giảng, có nước chỉ quan tâm đến khả năng sư phạm, đến phản hồi của sinh viên; có nước chỉ quan tâm đến xuất bản sách, đến đào tạo nghiên cứu sinh… Ngay cả tiêu chí về thành tích nghiên cứu có sự tương đồng cao nhất, nhưng các nước cũng có sự vận dụng khác nhau.

Tùy theo mức độ phát triển của từng quốc gia mà tiêu chí này có thể được áp dụng bằng cách chỉ tính số lượng các bài báo ISI, Scopus hoặc thêm cả chỉ số ảnh hưởng IF của tạp chí, số lần bài báo đó trích dẫn và thậm chí đến cả chỉ số trích dẫn H-index của nhà khoa học.

Trong một thế giới đa dạng như vậy, ai cũng nói về cái mình biết theo góc độ của mình thì cuộc tranh luận sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta cần hiểu quốc tế, nhưng cũng phải biết xác định được các bất cập và mục tiêu phát triển của nước ta để đặt ra bộ tiêu chí vừa đáp ứng được cả chuẩn mực về học thuật, vừa đáp ứng được sự ưu tiên.

Theo đó, tôi nghĩ ta cần tập trung việc đánh giá các ứng viên về khả năng sáng tạo và thành tích nghiên cứu. Tiêu chí về các bài báo khoa học uy tín nên được đặt trọng số cao nhất. Các tiêu chí khác cũng cần phải có đủ, nhưng đối với các ứng viên xuất sắc, nếu thiếu định mức có thể được bổ sung hoặc thay thế bằng tiêu chí lõi là các bài báo khoa học có chất lượng.

Tôi ủng hộ phương thức thay thế thành tích cho các tiêu chí này, vì ngay tại nhiều nước các tiêu chí đó cũng đang áp dụng khá khác nhau, thậm chí có nước họ còn không sử dụng. Một sự linh hoạt như vậy có thể sẽ đáp ứng được sự thống nhất của quy định và cả sự đa đạng của các lĩnh vực.

Vậy sự linh hoạt đó như thế nào thưa giáo sư?

Ví dụ như các tiêu chuẩn về định mức giờ giảng, hướng dẫn nghiên cứu sinh, thậm chí cả chủ trì đề tài khoa học các cấp… yêu cầu thì phải có, nhưng nếu thiếu một phần, có thể được thay thế bằng các bài báo khoa học. Thực tế, nhiều trường đại học cũng đã áp dụng thay thế giờ giảng bằng bài báo rồi.

Với lại, đây là ta đang xét đạt chuẩn, nên cần cái thực chất. Chừng nào các ứng viên đạt chuẩn và được bổ nhiệm, thì mới cần đánh giá đầy đủ và chi tiết.

Còn tiêu chuẩn về viết sách và biên soạn giáo trình thì thế nào, thưa Giáo sư?

Như đã nói ở trên, đây là một nội dung mà ngay cả các nhà khoa học trong cuộc (nhất là trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ) đã phản ánh rất nhiều trong nhiều năm qua.

Theo tôi lần này có thể nâng chuẩn chung về tổng điểm quy đổi đối với chức danh GS, PGS, nhưng riêng tiêu chuẩn về sách thì nên giữ nguyên. Thậm chí cũng quy định cho thay thế bằng bài báo như đã nói ở trên đối với các ứng viên còn thiếu điểm sách.

Sự linh hoạt như vậy đảm bảo được tất cả các ứng viên đều phải kinh qua tất cả các hoạt động, nhưng vẫn hướng đến điều thực chất là tăng cường năng lực nghiên cứu và sáng tạo, gia tăng công bố quốc tế. Đặc biệt đó sẽ là cơ chế tốt để các nhà khoa học xuất sắc sớm được vinh danh.


Công bố quốc tế: Sản phẩm khoa học đặc thù và chủ lực của của nhóm khoa học tự nhiên và công nghệ là bài báo quốc tế và phát minh sáng chế. Còn đối với các lĩnh vực còn lại có thể là các sách chuyên khảo.

Công bố quốc tế: Sản phẩm khoa học đặc thù và chủ lực của của nhóm khoa học tự nhiên và công nghệ là bài báo quốc tế và phát minh sáng chế. Còn đối với các lĩnh vực còn lại có thể là các sách chuyên khảo.

Xét tiêu chí công bố quốc tế theo tính chất đặc thù, linh hoạt

Về tiêu chí công bố quốc tế, giải pháp nào có thể đáp ứng được mục tiêu đổi mới lần này, thưa GS?

Ngoài các bài báo khoa học uy tín (thường là ISI, Scopus đối với nghiên cứu cơ bản), còn phải tính đến bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích (đối với lĩnh vực công nghệ kỹ thuật) và cả các tác phẩm nghệ thuật, chương trình biểu diễn, thành tích thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với các lĩnh vực liên quan).

Cả 3 nhóm sản phẩm này cần phải được xác định tương đương và đặc thù cho các lĩnh vực. Thêm vào đó, cũng cần xác định định mức tối thiểu về các sản phẩm này đối với từng chức danh.

Ví dụ đối với chức danh PGS, cũng nên mạnh dạn đặt ra mức đến từ 2-3 bài báo khoa học uy tín. Trong trường hợp thiếu, và theo lộ trình có thể thay thế một phần bằng điểm viết sách do các nhà xuất bản có uy tín xuất bản. Sự linh hoạt này có tính lịch sử và đặc thù lĩnh vực của nó.

Theo nhận thức của tôi, sản phẩm khoa học đặc thù và chủ lực của của nhóm khoa học tự nhiên và công nghệ là bài báo quốc tế và phát minh sáng chế. Còn đối với các lĩnh vực còn lại có thể là các sách chuyên khảo.

Cả hai nhóm này đều có một tiêu chuẩn về tổng điểm quy đổi như nhau, nhưng trọng số về bài báo và sách chuyên khảo nên bù trừ cho nhau: Nhóm tự nhiên và công nghệ nên có nhiều bài báo quốc tế, ít sách; nhóm còn lại thì nhiều sách, ít bài báo quốc tế. Vậy nên, việc quy định cho thay thế bài báo quốc tế bằng sách là giải pháp hợp lý, có thể chấp nhận trong những năm tới.

Thử tập hợp đội ngũ tinh hoa để thành lập một trường đại học?

Tiêu chí bài báo quốc tế như vậy có phù hợp với điều kiện của nước ta hiện nay chưa, thưa Giáo sư?

Tôi luôn nói là nên có lộ trình và dự lệnh. PGS có thể phải đạt mức 2-3 và GS có thể phải là 4-5 bài báo quốc tế. Nói đến số lượng này có thể có hai chiều ý kiến. Nhóm sẵn sàng đổi mới và hội nhập có thể nhận xét tiêu chuẩn này là thấp.

Xin nhớ rằng, đấy không phải là định mức cho cả quá trình mà là tiêu chuẩn cho giai đoạn tính từ sau khi bảo vệ tiến sĩ hoặc đã được bổ nhiệm chức danh PGS đến khi đăng ký hồ sơ. Từ khi được bổ nhiệm PGS đến khi đăng ký GS có được thêm 4-5 bài báo quốc tế cũng quá xứng đáng rồi.

Nhóm có nhiều khó khăn trong hội nhập sẽ cho tiêu chuẩn đó là cao và khó khả thi. Tôi có làm một phép tính thử, mỗi năm có thêm 400-500 GS, PGS và giả sử chúng ta tập hợp tất cả số GS, PGS có năng suất nghiên cứu như vậy (tức là đội ngũ tinh hoa nhất) để thành lập một trường đại học mới thì chúng ta vẫn chưa thể có một trường đại học vào nhóm 200 châu Á (xét về chỉ số nghiên cứu) được. Có chia sẻ như vậy chúng ta mới có sự đồng thuận để nỗ lực hơn. Với lại, một khi mà chuẩn đầu ra của đào tạo tiến sĩ đã được nâng lên, chẳng nhẽ chuẩn của GS, PGS lại không được bằng.

Giai đoạn đầu mới hình thành, Quỹ Nafosted cũng có khó khăn tương tự như vậy, nhưng chúng ta đã vượt qua.

Thành viên Hội đồng ngành, liên ngành phải có sự tín nhiệm cao

Tiêu chuẩn của các ứng viên vừa qua cho thấy quá lạc hậu, quá thấp so với tiêu chuẩn các nước khác cần thay đổi. Vậy còn việc tổ chức các Hội đồng xét chọn có cần thay đổi không?

Để xảy ra một vài sự cố như thời gian gần đây cũng có phần liên quan đến cách tổ chức các Hội đồng xét chọn quá “đa zi năng”. Khi các tiêu chuẩn GS và PGS có đặc thù chuyên môn rất cao thì các hội đồng cấp cơ sở có tính đa ngành, đa thành phần như hiện nay không giải quyết được.

Nên chăng chỉ nên giới hạn nhiệm vụ cho hội đồng này ở việc thẩm tra và chịu trách nhiệm xác nhận các tiêu chuẩn về nhiệm vụ giảng viên, các định mức và các thủ tục có tính chất hành chính.

Đặc biệt là vấn đề công khai và lấy ý kiến rộng rãi ở cơ sở. Việc đánh giá chuyên môn nên tập trung ở Hội đồng ngành, liên ngành. Ngay cả Hội đồng cấp Nhà nước cũng vậy, chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức triển khai nhiệm vụ, xem xét, thông qua kết quả cuối cùng và xét những trường hợp đặc biệt.

Các Hội đồng ngành, liên ngành có vai trò quan trọng trong việc xác định năng lực chuyên môn của các ứng viên. Các thành viên trong các hội đồng này cũng phải đáp ứng hoặc tiếp cận một phần các tiêu chí của chức danh GS mới. Đặc biệt, phải được tín nhiệm của cả các nhà quản lý và của cả cộng đồng khoa học.

Theo đó, có thể tham khảo cách làm của Quỹ Nafosted và đặc biệt nên áp dụng tính linh hoạt trong việc tổ chức các hội đồng xét chọn đề tài nghiên cứu của Bộ KH&CN hiện nay. Nhiệm vụ nào, thời gian đó, thành phần đó.

Không nhất thiết phải duy trì Hội đồng nhiệm kỳ đến 5 năm mà có thể chỉ cần duy trì ở mỗi hội đồng ngành, liên ngành một bộ phận thường trực có trình độ chuyên môn và uy tín đã được khẳng định. Số còn lại nên được lựa chọn hàng năm, hoặc sau vài năm.

Ngoài các vấn đề về chuyên môn, cộng đồng cũng đang quan tâm đến đối tượng áp dụng của quy định mới. Theo GS, các nhà quản lý có nên được xét công nhận các chức danh này không?

Thực tế thì các trường đại học rất cần sự tham gia, đóng góp vào các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của các nhà quản lý và đặc biệt của cả các doanh nhân. Điều này, sẽ hỗ trợ nhà trường phát triển tầm nhìn và tiếp cận thực tiễn.

Thông lệ quốc tế thường áp dụng hình thức trao danh hiệu tiến sĩ danh dự hoặc giáo sư danh dự. Làm như vậy các nhà quản lý và doanh nhân không cần tham gia để được xét đạt chuẩn mà chính các trường đại học dựa trên tiêu chí chung của Nhà nước và theo nhu cầu của mình có thể mời một số nhà khoa học và doanh nhân làm Giáo sư danh dự của nhà trường.

Đây là một hình thức vinh danh dựa trên uy tín và danh tiếng thực sự, không bắt buộc các nhà quản lý phải bận tâm đến việc làm hồ sơ, xin xác nhận… vất vả và nhạy cảm.


Cần phải có chính sách thích hợp để các GS, PGS tiếp tục giữ vững phong độ nghiên cứu, đóng góp đúng với năng lực của mình sau khi đã được bổ nhiệm.

Cần phải có chính sách thích hợp để các GS, PGS tiếp tục giữ vững phong độ nghiên cứu, đóng góp đúng với năng lực của mình sau khi đã được bổ nhiệm.

Việc đánh giá giáo sư, phó giáo sư nên tiến hành hàng năm

Hậu bổ cũng là vấn đề mà cộng đồng hết sức quan tâm, xin GS cho biết cần phải có chính sách nào để phát huy hết trách nhiệm của các GS, PGS sau khi được bổ nhiệm?

Đây là vấn đề bất cập chung của công tác đánh giá cán bộ trong nhiều ngành, lĩnh vực, chứ không phải riêng lĩnh vực giáo duc đào tạo. Các quy định đánh giá cán bộ đều đang quan tâm nhiều đến các tiêu chí hình thức, định tính. Ít định lượng, ít quan tâm đến sản phẩm đầu ra, mà nếu có thì chuẩn mực rất thấp.

Cần phải có chính sách thích hợp để các GS, PGS tiếp tục giữ vững phong độ nghiên cứu, đóng góp đúng với năng lực của mình sau khi đã được bổ nhiệm. Việc đánh giá nên được tiến hành hàng năm, việc bổ nhiệm cũng có thể áp dụng theo nhiệm kỳ, nếu đạt mới được bổ nhiệm tiếp.

Bản thân tôi cũng muốn chia sẻ thêm một sự thật rằng với nền văn hoá có truyền thống khoa bảng của người Việt ta, việc bổ nhiệm các chức danh GS, PGS chưa thể tách rời vị trí việc làm riêng với sự vinh danh được đâu. Điều này còn nặng nề lắm. Đó cũng là động lực của sự cống hiến đấy. Vậy nên các GS, PGS nào đến lúc rời nhiệm sở mà vẫn hoàn thành chức trách của mình thì cũng xứng đáng được mang danh đến suốt đời.

Cảm ơn GS rất nhiều về sự chia sẻ, nhưng thật lòng cũng muốn hỏi, GS tự tin đến mức nào với các quan điểm trên cho quy định mới?

Dạo này, trên nhiều diễn đàn, các ý kiến tâm huyết đóng góp về vấn đề này rất nhiều. Tôi rất chia sẻ với các trao đổi của GS Vũ Hà Văn ở ĐH Yale (Hoa Kỳ) trên báo Vietnamnet vừa qua. Đó là những ý kiến chia sẻ rất khách quan, chừng mực. Thử nhìn lại xem, có phải các nhà quản lý bảo thủ, không ban hành kịp thời quy định không?

Chính phủ cũng muốn đổi mới nhanh lắm chứ, nhưng chính cộng đồng các nhà khoa học chúng ta không thống nhất được bộ tiêu chuẩn mới để tư vấn cho Bộ GD&ĐT. Mỗi người chúng ta đóng góp một góc độ, khó có một văn bản nào đáp ứng được sự đa dạng như vậy.

Các trao đổi theo cách như vậy còn dễ làm cho những người ngoài cuộc có sự hoài nghi và cho rằng các nhà khoa học chưa hiểu hết nội hàm và các chuẩn mực của hoạt động đào tạo và nghiên cứu, chưa hiểu hết quản trị đại học hoặc xa rời với thực trạng của đất nước nên chưa đồng thuận với nhau. Chúng ta nên có cách nhìn hội nhập, nhưng cũng phải quan tâm đến đặc điểm của các lĩnh vực khác nhau để có một chuẩn chung, cân đối hài hòa.

ĐHQGHN có những lúc cũng đã trải qua tình trạng ấy, nhưng chúng tôi đã xử lý được bài toán mục tiêu thống nhất trong sự đa dạng của các ngành, các lĩnh vực từ tự nhiên, đến công nghệ, y dược và khoa học xã hội nhân văn. Hiện nay, văn hóa công bố quốc tế đã được thiết lập trong tất cả các lĩnh vực; số lượng các đăng ký độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và các sản phẩm KHCN có khả năng khởi nghiệp ngày càng tăng.

Cuối cùng, tôi cũng muốn nói thêm rằng, đề xuất của tôi sẽ có tính khả thi cao nếu cùng với việc nâng chuẩn, Nhà nước cũng nâng suất đầu tư nghiên cứu cho các trường đại học.

Xin trân trọng cảm ơn GS!

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Đo độ thông minh với 6 câu đố “khó mà dễ”
Đo độ thông minh với 6 câu đố “khó mà dễ”

(Dân trí) - Hôm nay chúng tôi mời bạn bắt tay giải 6 câu đố tưởng khó mà rất dễ dưới đây nhé. Nếu bạn thực sự, thực sự thông minh, bạn sẽ trả lời ngay được thôi!

Chủ nhật, 11/03/2018 - 09:45

Vụ hơn 500 giáo viên hợp đồng bị mất việc: “Huyện không còn cách nào khác!”
Vụ hơn 500 giáo viên hợp đồng bị mất việc: “Huyện không còn cách nào khác!”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc hàng trăm giáo viên hợp đồng nhận thông báo sẽ phải chấm dứt hợp đồng vì chỉ tiêu của huyện chỉ dành cho 83 người, phía UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho rằng huyện không còn cách nào khác để xử lý việc này dù đã xin nhiều giải pháp tuyển dụng.

Chủ nhật, 11/03/2018 - 08:45

Học 8 ngày, lấy bằng tiến sĩ!
Học 8 ngày, lấy bằng tiến sĩ!

Chương trình 4 năm nhưng "tiến sĩ" chỉ học 8 ngày; học trường không được cấp giấy kiểm định; mua bằng… là những lý do khiến nhiều văn bằng quốc tế không được công nhận tại Việt Nam

Chủ nhật, 11/03/2018 - 07:07

Thú vị “tiết học biên giới” của học sinh vùng cao
Thú vị “tiết học biên giới” của học sinh vùng cao

(Dân trí) - Hai năm gần đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) phối hợp với các nhà trường dạy “tiết học biên giới” trong các giờ ngoại khóa. Theo đó, học sinh vùng biên giới tại huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) được các “thầy giáo quân hàm xanh” giảng dạy những kiến thức về pháp luật biên giới.

Chủ nhật, 11/03/2018 - 05:03

Thừa Thiên Huế: Giảm tình trạng học sinh cấp 2 bỏ học sau Tết đi làm
Thừa Thiên Huế: Giảm tình trạng học sinh cấp 2 bỏ học sau Tết đi làm

(Dân trí) - Ghi nhận tình hình chung về học sinh sau Tết ở Thừa Thiên Huế, năm nay tỉnh đã có thêm bước chuyển tiếp đáng kể khi ngày càng giảm số lượng các em cấp 2 bỏ học.

Chủ nhật, 11/03/2018 - 05:00

Thí sinh băn khoăn học ngành gì để ra trường có việc
Thí sinh băn khoăn học ngành gì để ra trường có việc

(Dân trí) - Ngoài mối lo lắng về mức học phí cao "ngất ngưởng" của một số trường, rất nhiều thí sinh tại Bình Định vẫn băn khoăn nên chọn trường nào, học ngành nghề nào để khi tốt nghiệp ra trường sẽ có việc làm…

Chủ nhật, 11/03/2018 - 01:03

Gần 250 dự án của học sinh THPT  tranh tài tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật
Gần 250 dự án của học sinh THPT tranh tài tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật

(Dân trí) - Chiều 10/3, tại TP.Vinh, Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017 – 2018, khu vực phía Bắc. Có 249 dự án thuộc 34 đoàn tranh tài tại cuộc thi này.

Thứ bảy, 10/03/2018 - 08:31

Nguy hiểm rình rập thầy trò vì trường xuống cấp trầm trọng
Nguy hiểm rình rập thầy trò vì trường xuống cấp trầm trọng

(Dân trí) - Trải qua gần 38 năm xây dựng, trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) nay đã xuống cấp trầm trọng. Nhưng vì thiếu vốn không xây được trường mới nên các em đành học trong một ngôi trường luôn rình rập nguy hiểm.

Thứ bảy, 10/03/2018 - 01:15

Không tái bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
Không tái bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

(Dân trí) - Ngày 9/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức buổi họp thông báo các quyết định kỷ luật đối với Hiệu trưởng và hiệu phó trường ĐH Ngân hàng TPHCM và các kế hoạch điều chuyển nhân sự lãnh đạo trong thời gian tới.

Thứ bảy, 10/03/2018 - 11:02

Vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi: Khai trừ Đảng ông Võ Hòa Thuận
Vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi: Khai trừ Đảng ông Võ Hòa Thuận

(Dân trí) - Sau khi bỏ phiếu kín, Đảng uỷ xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức) đã thông qua quyết định khai trừ Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận - phụ huynh có liên quan đến vụ cô giáo quỳ gối.

Thứ bảy, 10/03/2018 - 09:54

Học gì từ nền giáo dục Nhật Bản
Học gì từ nền giáo dục Nhật Bản

Thầy cô và học sinh cúi đầu chào trước và sau tiết học, các em tự chia đồ ăn, tự ý thức giữ gìn vệ sinh, dọn rác, tham gia hoạt động ngoại khóa...

Thứ bảy, 10/03/2018 - 09:50

Những quy định mới nhất về thi THPT quốc gia 2018
Những quy định mới nhất về thi THPT quốc gia 2018

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó có một số thay đổi cơ bản về chấm thi, “mạnh tay” xử lý thí sinh vi phạm quy chế...

Thứ bảy, 10/03/2018 - 09:19

ĐÁNG QUAN TÂM
Đề nghị kỷ luật cảnh cáo phụ huynh vụ “cô giáo quỳ gối”
Đề nghị kỷ luật cảnh cáo phụ huynh vụ “cô giáo quỳ gối”

(Dân trí) - Sau khi xem xét bản kiểm điểm của ông Võ Hòa Thuận (phụ huynh trong vụ "cô giáo quỳ gối"), Chi bộ ấp 6 (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã quyết định đề nghị mức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Thuận. Quyết định chính thức sẽ sớm được công bố.

Thứ bảy, 10/03/2018 - 08:30

Hơn 500 giáo viên hợp đồng khóc ròng nghe tin sắp mất việc
Hơn 500 giáo viên hợp đồng khóc ròng nghe tin sắp mất việc

(Dân trí) - Ngay sau khi UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) thông báo việc chấm dứt hợp đồng đối với hàng trăm giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện, rất nhiều giáo viên đã òa khóc nức nở khi bị mất việc làm.

Thứ bảy, 10/03/2018 - 07:19

Bé trai 3 tuổi đọc sách, báo, hát karaoke như người lớn
Bé trai 3 tuổi đọc sách, báo, hát karaoke như người lớn

(Dân trí) - Dù chưa một ngày đến trường nhưng một bé trai 3 tuổi ở Bình Định bất ngờ đọc vanh vách mặt chữ trên sách, báo, điện thoại. Thậm chí, cháu bé có thể hát karaoke như người lớn, khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Thứ bảy, 10/03/2018 - 04:03

Thanh Hóa: Kiến nghị xử lý kỷ luật trường đi giao lưu, tham quan du lịch
Thanh Hóa: Kiến nghị xử lý kỷ luật trường đi giao lưu, tham quan du lịch

(Dân trí) - Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã kiểm tra, xác minh việc Trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) cho học sinh nghỉ học giờ chính khóa để cán bộ, giáo viên đi giao lưu, học tập kinh nghiệm và tham quan du lịch, đi chùa đúng như báo Dân trí phản ánh.

Thứ bảy, 10/03/2018 - 12:05

Học sinh Hà Nội quyên góp được gần 1,2 tỷ đồng xây cầu vùng cao
Học sinh Hà Nội quyên góp được gần 1,2 tỷ đồng xây cầu vùng cao

(Dân trí) - Ngày 9/3, Trường Liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Ngôi Sao Hà Nội đã tổ chức Hội chợ Xuân từ thiện 2018 với chủ đề “Nhịp cầu yêu thương”. Hội chợ đã quyên góp được số tiền gần 1,2 tỷ đồng để xây cầu bắc qua suối Ngòi Đuôi, thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, giúp các em học sinh ở đây đến trường an toàn trong mùa mưa lũ.

Thứ sáu, 09/03/2018 - 10:00

“Giáo sư chỉ là ngạch giảng viên chứ không phải học hàm”
“Giáo sư chỉ là ngạch giảng viên chứ không phải học hàm”

(Dân trí) - GS.TSKH. Bùi Văn Ga Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết, GS,PGS hiện nay khác với GS,PGS trước năm 2008. Trước năm 2008 giáo sư là Học hàm do nhà nước phong còn 2008 trở lại đây, GS,PGS là ngạch của giảng viên theo qui định của Luật Giáo dục Đại học.

Thứ sáu, 09/03/2018 - 03:30

Xúc động chuyện giáo viên vùng cao “giữ chân” học trò
Xúc động chuyện giáo viên vùng cao “giữ chân” học trò

(Dân trí) - Cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn khiến nhiều em dang dở ước mơ đến trường để mưu sinh. Thế nhưng, với mong muốn học trò của mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo, giáo viên trường vùng cao xã Đắk R’măng đã không quản ngại khó khăn để “giữ chân” học sinh của mình ở lại trường.

Thứ sáu, 09/03/2018 - 12:34

Cách chức hiệu trưởng cùng kế toán lập chứng từ giả mạo
Cách chức hiệu trưởng cùng kế toán lập chứng từ giả mạo

(Dân trí) - Ngoài việc cùng kế toán trường lập chứng từ giả mạo, rút hơn 170 triệu đồng tiền ngân sách nhà nước, bà Võ Thị Thúy Oanh - hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông) còn thực hiện việc thu, chi không đúng quy định.

Thứ sáu, 09/03/2018 - 12:30

Sao có thể “ăn miếng trả miếng” với cô giáo của con?
Sao có thể “ăn miếng trả miếng” với cô giáo của con?

(Dân trí) - Theo dõi dòng sự kiện về việc cô giáo ở Long An phải quỳ gối 40 phút xin lỗi phụ huynh mới được “cho qua” chuyện cô giáo phạt học trò phải quỳ, nhiều người đã thốt lên “Sao có thể ăn miếng trả miếng với cô giáo của con?”. Tiếc thay, đó là sự thật đầy chua chát vừa xảy ra khuấy động ngành giáo dục.

Thứ sáu, 09/03/2018 - 10:03

Bài test nhanh giúp bạn đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh của mình
Bài test nhanh giúp bạn đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh của mình

Theo kết quả của hơn 10.000 người làm bài test “Kiểm chứng trình độ tiếng Anh” của Wall Street English, có đến 65% người học đánh giá sai khả năng tiếng Anh của mình.

Thứ sáu, 09/03/2018 - 10:00

Quan chức bị “treo” bằng giáo sư: Chia thành 2 loại hồ sơ để thanh tra lại!
Quan chức bị “treo” bằng giáo sư: Chia thành 2 loại hồ sơ để thanh tra lại!

(Dân trí) - GS.TS Bùi Văn Ga, Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết, trong 95 hồ sơ ứng viên đủ tiêu chuẩn chức danh GS,PGS phải “treo” để thanh tra lại sẽ chia ra làm 2 loại để thanh tra một cách chính xác và kỹ lưỡng.

Thứ sáu, 09/03/2018 - 09:57

Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá cao quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam
Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá cao quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam

(Dân trí) - Vừa qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Đoàn mạng lưới Nghị viện Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đào tạo.

Thứ sáu, 09/03/2018 - 08:46