Thứ năm, 15/08/2019 - 18:29

Quảng Bình chấn chỉnh lạm thu trường học, sẽ xử nghiêm nếu phát hiện

Dân trí

Để chuẩn bị bước vào năm học mới, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Bình đã có văn bản quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về thu chi. Đơn vị này sẽ phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện lạm thu.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Bình, thời gian qua, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể về hoạt động dạy thêm, học thêm; các khoản thu, chi mua sắm sách, vở, tài liệu tham khảo, đồng phục học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, công tác phổ biến, quán triệt các văn bản quy định còn hạn chế, quy trình thực hiện, công tác quản lý chưa chặt chẽ, thiếu công khai, còn có một số nội dung thực hiện trái quy định. 

Vì vậy, để chấn chỉnh tình trạng trên và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng trong thời gian tới, Sở GD-ĐT Quảng Bình yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc sở, Giám đốc trung tâm giáo dục - dạy nghề cấp huyện tổ chức quán triệt và thực hiện đúng các văn bản quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của ngành về các khoản thu, chi trong trường học cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của đơn vị.

Quảng Bình chấn chỉnh lạm thu trường học, sẽ xử nghiêm nếu phát hiện - 1

Sở GD-ĐT Quảng Bình đã có văn bản chấn chỉnh việc thu chi tại trường học trước thềm năm học mới.

Trong đó, Sở GD-ĐT Quảng Bình yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm và đúng quy định trong thu, chi, mua sắm như: việc chuẩn bị, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo; đồng phục học sinh, trang phục học sinh học; khoản thu tiền học phí và các khoản thu khác...

Sở GD-ĐT Quảng Bình cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành. Trong đó giao trách nhiệm cho Trưởng phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu với UBND cấp huyện, ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động về thu, chi các khoản đóng góp trong các trường học; tổ chức thẩm định, phê duyệt các khoản thu, chi, nhất là kế hoạch vận động tài trợ đối với các trường trực thuộc.

Sở GD-ĐT Quảng Bình sẽ phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện, thị xã, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những sai phạm (nếu có) về các khoản thu, chi theo quy định. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục sẽ phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong trường học và việc thu chi không đúng quy định của ban đại diện cha mẹ học sinh của đơn vị.

Tiến Thành

Mới nhất