Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội năm 2017: Ngành cao nhất là 28,75 điểm

Dân trí Trường ĐH Luật Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2017. Theo đó, ngành có điểm cao nhất vào trường là 28,75 điểm, ngành thấp nhất là 23,5 điểm.
>>Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2017
>>Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2017
>>Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2017: Ngành có mức điểm cao nhất là 27,75

Điểm chuẩn trường ĐH Luật Hà Nội năm 2017 như sau:

Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội năm 2017: Ngành cao nhất là 28,75 điểm - 1

Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên. Ngành Luật thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh , môn tiếng Anh nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

Hồng Hạnh