Thứ ba, 26/06/2018 - 10:46

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018

Dân trí

Dưới đây là đề thi và gợi ý giải môn Sinh học (thuộc bài thi Khoa học tự nhiên) mã đề 206 , 213, 223 kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đề thi gồm 6 trang và 120 câu.

Dưới đây là mã đề 223

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 1

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 2

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 3

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 4

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 5

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 6

Gợi ý giải mã đề 223

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 7

---------------------------------------------------

Dưới đây là mã đề 213

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 8

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 9

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 10

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 11

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 12

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 13

Gợi ý giải mã đề 213

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 14

------------------------------------------------------

Dưới đây là mã đề 206

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 15

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 16

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 17

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 18

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 19

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 20

Gợi ý giải mã đề 206

Đề thi và gợi ý giải môn Sinh học THPT quốc gia 2018 - 21

Hocmai.vn