Bạn có biết: Hoàng đế Pháp Napoléon sinh ra ở đâu?

Dân trí Ai khám phá ra luật hấp dẫn? Hoàng đế Pháp Napoléon sinh ra ở đâu? Kính làm từ cái gì?... Bạn thử làm trắc nghiệm về tổng hợp dưới đây để xem mình có vững kiến thức nhiều lĩnh vực không nhé.
>>Đố bạn chim đà điểu có biết bơi hay không?
>>Thử tài tinh mắt: Đố bạn hình nào khác với 3 hình còn lại?

Xuân Vũ

Tổng hợp