Kiên Giang:

Trưởng Phòng Giáo dục bỏ ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, Chi bộ Phòng Giáo dục huyện Hòn Đất và cá nhân ông Nguyễn Xuân Hoàng - Bí thư, Trưởng Phòng GD-ĐT xảy ra nhiều sai phạm, trong đó, ông Hoàng bỏ ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, Chi bộ Phòng GD-ĐT huyện Hòn Đất thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng còn hạn chế, quy chế làm việc của chi bộ chưa nghiêm túc, các cuộc họp ghi biên bản không đầy đủ; Nội dung sinh hoạt chưa đầy đủ theo quy định.

Đối với ông Nguyễn Xuân Hoàng với tư cách là người đứng đầu nhưng thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Phân công nhiệm vụ cho các cấp phó bằng miệng, không bằng văn bản nên trong quá trình thực hiện gặp khó khăn; phân công công việc cho cấp phó, cán bộ trong cơ quan còn chồng chéo làm cho vai trò tham mưu của cấp phó gặp khó khăn.  

Trưởng Phòng Giáo dục bỏ ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng - 1

Qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện Trưởng phòng GD -ĐT huyện Hòn Đất (Kiên Giang) bỏ ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, sai phạm nặng nề nhất của Bí thư, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hòn Đất là trong lãnh đạo chi bộ, không tổ chức sinh hoạt chi uỷ liên tục từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, không tổ chức sinh hoạt chi bộ 3 kỳ trong 3 năm (1 năm không tổ chức chi bộ sinh hoạt 1 kỳ),

Ngoài ra, ông Hoàng có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán khi tự quyết định các công việc liên quan đến tài chính, mua sắm tài sản; Có những việc chưa được trao đổi thống nhất trong lãnh đạo trước khi triển khai thực hiện.

Từ năm 2017 - 2019, ông Hoàng chỉ đạo giữ lại kinh phí sự nghiệp giáo dục của các trường hơn 46 tỷ 578 triệu đồng. Đến tháng 3/2019 đã chi hơn 29 tỷ đồng trong số này nhưng không xin chủ trương của UBND huyện.

Đặc biệt, ông Hoàng chỉ đạo để ngoài sổ sách hơn 349 triệu đồng. Đây là số tiền 25% hoa hồng được Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang chi cho Phòng khi mở các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên ở huyện. Trong đó, Phòng Giáo dục đã chi phục vụ cho các lớp học hơn 52 triệu đồng, còn lại 297 triệu đồng.

Về xử lý vật chất, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu nộp ngân sách nhà nước 297 triệu đồng tiền bỏ ngoài sổ sách và 395 triệu đồng kinh phí thường xuyên chi sai; đồng thời có hình thức xử lý  kỷ luật nghiêm đối với ông Nguyễn Xuân Hoàng.

 Nguyễn Hành