Thứ ba, 25/08/2015 - 10:34

Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm chuẩn chính thức

Dân trí

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Nông lâm TPHCM chính thức công bố điểm trúng tuyển chính thức. Ở cơ sở đào tạo chính tại TPHCM ngoại trừ ngành Ngôn ngữ Anh đã nhân hệ số môn Anh, điểm chuẩn các ngành còn lại không nhân hệ số. Ngành Thú y có điểm chuẩn cao nhất: 22,5 điểm.

Kế đến, ngành Công nghệ sinh học cũng có điểm chuẩn khá cao là 22 điểm, ngược lại ngành thấp nhất là Bản đồ học và Lâm nghiệp: 17 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành bậc ĐH tại cơ sở chính TPHCM như sau:

 

STT

 

 

Mã ngành

 

 

Tên ngành

 

 

Mã tổ hợp

 

 

Mức điểm

 

 

1

 

 

D140215

 

 

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

 

 

A00

 

 

18.75

 

 

B00

 

 

18.75

 

 

2

 

 

D220201

 

 

Ngôn ngữ Anh (*)

 

 

D01

 

 

28.00

 

 

3

 

 

D310101

 

 

Kinh tế

 

 

A00

 

 

19.50

 

 

D01

 

 

19.50

 

 

4

 

 

D310501

 

 

Bản đồ học

 

 

A00

 

 

17.00

 

 

D01

 

 

17.00

 

 

5

 

 

D340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

A00

 

 

20.25

 

 

D01

 

 

20.25

 

 

6

 

 

D340301

 

 

Kế toán

 

 

A00

 

 

20.75

 

 

D01

 

 

20.75

 

 

7

 

 

D420201

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

A00

 

 

22.00

 

 

B00

 

 

22.00

 

 

8

 

 

D440301

 

 

Khoa học môi trường

 

 

A00

 

 

20.00

 

 

B00

 

 

20.00

 

 

9

 

 

D480201

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

A00

 

 

20.00

 

 

A01

 

 

20.00

 

 

10

 

 

D510201

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

A00

 

 

20.00

 

 

A01

 

 

20.00

 

 

11

 

 

D510203

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

 

A00

 

 

21.00

 

 

A01

 

 

21.00

 

 

12

 

 

D510205

 

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

 

A00

 

 

21.25

 

 

A01

 

 

21.25

 

 

13

 

 

D510206

 

 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

 

 

A00

 

 

19.50

 

 

A01

 

 

19.50

 

 

14

 

 

D510401

 

 

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

 

A00

 

 

21.50

 

 

B00

 

 

21.50

 

 

15

 

 

D520216

 

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

A00

 

 

20.25

 

 

A01

 

 

20.25

 

 

16

 

 

D520320

 

 

Kỹ thuật môi trường

 

 

A00

 

 

20.25

 

 

B00

 

 

20.25

 

 

17

 

 

D540101

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

A00

 

 

21.50

 

 

B00

 

 

21.50

 

 

18

 

 

D540101T

 

 

Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến)

 

 

A00

 

 

20.25

 

 

B00

 

 

20.25

 

 

19

 

 

D540105

 

 

Công nghệ chế biến thủy sản

 

 

A00

 

 

20.75

 

 

B00

 

 

20.75

 

 

20

 

 

D540301

 

 

Công nghệ chế biến lâm sản

 

 

A00

 

 

17.75

 

 

B00

 

 

17.75

 

 

21

 

 

D620105

 

 

Chăn nuôi

 

 

A00

 

 

21.00

 

 

B00

 

 

21.00

 

 

22

 

 

D620109

 

 

Nông học

 

 

A00

 

 

21.50

 

 

B00

 

 

21.50

 

 

23

 

 

D620112

 

 

Bảo vệ thực vật

 

 

A00

 

 

21.50

 

 

B00

 

 

21.50

 

 

24

 

 

D620113

 

 

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 

 

A00

 

 

17.75

 

 

B00

 

 

17.75

 

 

25

 

 

D620114

 

 

Kinh doanh nông nghiệp

 

 

A00

 

 

18.50

 

 

D01

 

 

18.50

 

 

26

 

 

D620116

 

 

Phát triển nông thôn

 

 

A00

 

 

18.00

 

 

D01

 

 

18.00

 

 

27

 

 

D620201

 

 

Lâm nghiệp

 

 

A00

 

 

17.00

 

 

B00

 

 

17.00

 

 

28

 

 

D620301

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

 

A00

 

 

19.50

 

 

B00

 

 

19.50

 

 

29

 

 

D640101

 

 

Thú y

 

 

A00

 

 

22.50

 

 

B00

 

 

22.50

 

 

30

 

 

D640101T

 

 

Thú y (CT tiên tiến)

 

 

A00

 

 

21.50

 

 

B00

 

 

21.50

 

 

31

 

 

D850101

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

A00

 

 

20.25

 

 

B00

 

 

20.25

 

 

32

 

 

D850103

 

 

Quản lý đất đai

 

 

A00

 

 

19.00

 

 

A01

 

 

19.00

 

Điểm chuẩn trúng tuyển bậc đại học hệ liên thông chính quy:

 

STT

 

 

Mã ngành

 

 

Tên ngành

 

 

Mã tổ hợp

 

 

Mức điểm

 

 

1

 

 

D340101L

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

A00

 

 

20.25

 

 

D01

 

 

20.25

 

 

2

 

 

D340301L

 

 

Kế toán

 

 

A00

 

 

20.75

 

 

D01

 

 

20.75

 

 

3

 

 

D420201L

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

A00

 

 

22.00

 

 

B00

 

 

22.00

 

 

4

 

 

D480201L

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

A00

 

 

20.00

 

 

A01

 

 

20.00

 

 

5

 

 

D510201L

 

 

Cơ khí công nghệ

 

 

A00

 

 

20.00

 

 

A01

 

 

20.00

 

 

6

 

 

D520320L

 

 

Kỹ thuật môi trường

 

 

A00

 

 

20.25

 

 

B00

 

 

20.25

 

 

7

 

 

D540101L

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

A00

 

 

21.50

 

 

B00

 

 

21.50

 

 

8

 

 

D620109L

 

 

Nông học

 

 

A00

 

 

21.50

 

 

B00

 

 

21.50

 

 

9

 

 

D620301L

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

 

A00

 

 

19.50

 

 

B00

 

 

19.50

 

 

10

 

 

D850103L

 

 

Quản lý đất đai

 

 

A00

 

 

19.00

 

 

A01

 

 

19.00

 

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành tại phân hiệu Gia Lai:

 

STT

 

 

Mã ngành

 

 

Tên ngành

 

 

Mã tổ hợp

 

 

Mức điểm

 

 

1

 

 

D340301G

 

 

Kế toán

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

D01

 

 

15.00

 

 

2

 

 

D540101G

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

B00

 

 

15.00

 

 

3

 

 

D620109G

 

 

Nông học

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

B00

 

 

15.00

 

 

4

 

 

D620201G

 

 

Lâm nghiệp

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

B00

 

 

15.00

 

 

5

 

 

D640101G

 

 

Thú y

 

 

A00

 

 

18.00

 

 

B00

 

 

18.00

 

 

6

 

 

D850101G

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

B00

 

 

15.00

 

 

7

 

 

D850103G

 

 

Quản lý đất đai

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

A01

 

 

15.00

 

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành tại phân hiệu Ninh Thuận:

 

STT

 

 

Mã ngành

 

 

Tên ngành

 

 

Mã tổ hợp

 

 

Mức điểm

 

 

1

 

 

D340101N

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

D01

 

 

15.00

 

 

2

 

 

D540101N

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

B00

 

 

15.00

 

 

3

 

 

D620109N

 

 

Nông học

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

B00

 

 

15.00

 

 

4

 

 

D620301N

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

B00

 

 

15.00

 

 

5

 

 

D640101N

 

 

Thú y

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

B00

 

 

15.00

 

 

6

 

 

D850101N

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

B00

 

 

15.00

 

 

7

 

 

D850103N

 

 

Quản lý đất đai

 

 

A00

 

 

15.00

 

 

A01

 

 

15.00

 

Trường cũng thông báo tuyển thêm nguyện vọng bổ sung với 505 chỉ tiêu. Trong đó 60 chỉ tiêu vào chương trình đạo tạo cử nhân quốc tế học tại TPHCM; 205 chỉ tiêu cho các ngành bậc ĐH tại phân hiệu Gia lai và 240 chỉ tiêu tại phân hiệu Ninh Thuận.

Điểm xét tuyển như sau:

 

STT

 

 

Tên trường, Ngành học

 

 

Mã ngành

 

 

Môn xét tuyển

 

 

Chỉ tiêu

 

 

Điểm tối thiểu

 

 

Đào tạo tại TPHCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế

 

 

60

 

 

 

 

1

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

D480201

(LKQT)

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

 

10

 

 

17.0

 

 

2

 

 

Khoa học và quản lý môi trường

 

 

D440301

(LKQT)

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

 

10

 

 

17.0

 

 

3

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

D420201

(LKQT)

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

 

10

 

 

17.0

 

 

4

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

 

D340120

(LKQT)

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

 

10

 

 

17.0

 

 

5

 

 

Thương mại quốc tế

 

 

D310106

(LKQT)

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

 

10

 

 

17.0

 

 

6

 

 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế

 

 

D620114

(LKQT)

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

 

10

 

 

17.0

 

 

Trường ĐH Nông lâm TP. HCM phân hiệu Gia Lai

 

 

 

 

 

 

205

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

1

 

 

Quản lý đất đai

 

 

D850103

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

 

40

 

 

15.0

 

 

2

 

 

Lâm nghiệp

 

 

D620201

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

 

40

 

 

15.0

 

 

3

 

 

Nông học

 

 

D620109

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

 

10

 

 

15.0

 

 

4

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

D850101

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

 

45

 

 

15.0

 

 

5

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

D540101

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

 

35

 

 

15.0

 

 

6

 

 

Kế toán

 

 

D340301

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

 

35

 

 

15.0

 

 

Trường ĐH Nông lâm TP. HCM phân hiệu Ninh Thuận

 

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

1

 

 

Quản lý đất đai

 

 

D850103

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)

 

 

40

 

 

15.0

 

 

2

 

 

Nông học

 

 

D620109

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

 

30

 

 

15.0

 

 

3

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

D850101

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

 

40

 

 

15.0

 

 

4

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

D540101

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

 

45

 

 

15.0

 

 

5

 

 

Thú y

 

 

D640101

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

 

10

 

 

15.0

 

 

6

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

 

D620301

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

 

 

40

 

 

15.0

 

 

7

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

D340101

 

 

(Toán, Lý, Hóa)

Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)

 

 

35

 

 

15.0

 

Lê Phương

(Email: lephuong@dantri.com.vn )