Thứ ba, 04/11/2014 - 14:13

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa kiêm nhiệm làm hiệu trưởng Trường Chuyên Lam Sơn

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa kiêm nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Ông Lê Văn Hoa được bổ nhiệm có thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/11/2014. Ông Hoa được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã có hiệu trưởng mới.
Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã có hiệu trưởng mới.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra phương án tổ chức kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Tuy nhiên, sau một thời gian thông báo, chỉ có duy nhất một hồ sơ đăng ký thi tuyển. Do không đủ tiêu chí của quy chế đề ra (phải có ít nhất 2 ứng viên tham gia), nên kỳ thi tuyển đã bị tạm dừng.

Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo bàn bạc để đưa ra phương án lựa chọn chức danh hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định.

Duy Tuyên