“Lệch” con số sát hạch công chức: Sở Nội vụ Hà Nội phản hồi

(Dân trí) - Liên quan đến việc số thí sinh 5 năm kinh nghiệm trở lên tham gia sát hạch ở thông báo số 570/HĐKTSH-SNV là 77 những sau đó lại bị thay đổi, Sở Nội vụ Hà Nội đã chính thức lên tiếng giải thích.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho hay, trên cơ sở đề nghị của các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố, ngày 30/3/2015, Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức không qua thi tuyển của thành phố Hà Nội đã có thông báo số 570/HĐKTSH-SNV xác định danh sách diện thí sinh là người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Đối tượng được sát hạch và thẩm quyền của Thành phố hoàn toàn phù hợp các quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và thi nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Về số lượng thí sinh dự sát hạch theo thông báo đủ điều kiện để sát hạch đợt 1 là 77 người, số lượng thực tế là 82 người, chúng tôi có ý kiến thông tin như sau: Số lượng tăng thêm 5 người so với thông báo đã được Hội đồng sát hạch Thành phố bổ sung trên cơ sở xem xét đề xuất của các đơn vị Sở, ngành, UBND quận, huyện thuộc Thành phố, cần tuyển người có kinh nghiệm đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng theo quy định.

Cụ thể bao gồm: những người là cán bộ cấp xã cần xét chuyển thành công chức cấp huyện theo kế hoạch công tác cán bộ trước kỳ đại hội Đảng bộ các cấp; các viên chức cần tiếp nhận vào công chức làm việc tại các sở, ngành.

Tuyển dụng đặc cách là một trong các hình thức tuyển dụng công chức, các đợt tuyển dụng của thành phố Hà Nội đều đảm bảo thực hiện theo quy trình quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cũng chia sẻ: “Sở Nội vụ Hà Nội trân trọng tiếp thu các ý kiến phản ánh của các cơ quan báo chí thời gian qua nhằm đóng góp hoàn thiện các quy trình tuyển dụng đặc cách của Thành phố”.

S.H

Đọc thêm