Hà Nội: Giáo viên, học sinh phải trực tiếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ

Dân trí

Trong các lễ chào cờ đầu tuần và các buổi lễ kỷ niệm, tất cả giáo viên, cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên đều hát Quốc ca. Đây là quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội trong văn bản hướng dẫn chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca.

Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh: Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào và trách nhiệm của con người Việt Nam với Tổ quốc và nhân dân. Hiện nay, ở nhiều trường học và cơ sở giáo dục và đào tạo không hát Quốc ca hoặc thay hát bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài Quốc ca. Điều đó làm giảm tính trang nghiêm và ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc. Để việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca trở thành nề nếp, có tác dụng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên.

Chính vì thế Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca. Cụ thể, đối với các trường Mầm non khuyến khích dạy hát Quốc ca cho trẻ mẫu giáo và tổ chức sinh hoạt tập thể có hát Quốc ca.

Đối với các trường phổ thông, TTGDTX, TTGDKT-TH, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác: Trong các lễ chào cờ đầu tuần và các buổi lễ kỷ niệm, tất cả giáo viên, cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên đều hát Quốc ca (có hoặc không có nhạc đệm).

Các nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, các đơn vị, tổ chức liên quan tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc, tập hát Quốc ca để học sinh, sinh viên hiểu và hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc và các buổi lễ kỷ niệm thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

S.H