ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019

Dân trí

Chiều ngày 11/12, ĐH Quốc gia TPHCM công bố thời gian thi và bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực 2019. Theo đó, bài thi đánh giá năng lực sẽ gồm 120 câu, thực hiện trong 120 phút. Dạng bài thi trắc nghiệm 4 lựa chọn, chỉ có duy nhất 1 phương án đúng.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực lần đầu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2018
Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực lần đầu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2018

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần. Trong đó, phần 1 kiểm tra kiến thức ngôn ngữ gồm tiếng Việt (20 câu) và tiếng Anh (20 câu). Phần 2 kiểm tra kiến thức toán học, tư duy logic, phân tích số liệu (30 câu). Phần 3 giải quyết vấn đề, kiểm tra kiến thức 5 lĩnh vực gồm: hóa học, vật lý, sinh học, địa lý và lịch sử (mỗi lĩnh vực 10 câu).

Ngoài ra, khác với năm đầu tiên, năm 2019 kỳ thi đánh giá năng lực được ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức 2 đợt: đợt 1 vào ngày 31/3/2019 và đợt 2 vào ngày 7/7/2019.

Các đơn vị thành viên ĐH Quốc gia TPHCM sẽ dành từ 25-40% chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi này. Ngoài ra, ĐH Quốc gia TPHCM cũng khuyến khích và sẵn sàng hỗ trợ các trường ĐH, CĐ ngoài hệ thống sử dụng kết quả kỳ thi này như một phương thức tuyển sinh tại trường mình.

Dưới đây là mẫu đề của kỳ thi đánh giá năng lực vừa được ĐH Quốc gia TPHCM công bố:

ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 2
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 3

ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 4
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 5
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 6
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 7
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 8
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 9
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 10
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 11
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 12
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 13
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 14
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 15
ĐH Quốc gia TPHCM công bố bài thi mẫu thi đánh giá năng lực 2019 - 16

Lê Phương