Công bố giá SGK mới lớp 3,7,10: Cao nhất 301.000 đồng/bộ

(Dân trí) - NXB Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá SGK mới lớp 3,7,10. Giá từng bộ từ 177.000 đồng- 310.000 đồng/bộ, chưa kể SGK tiếng Anh và tùy tổ hợp học sinh lựa chọn.

Theo đó, các bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có giá bìa cụ thể như sau:

Bộ SGK lớp 3 từ 177.000đ/bộ đến 183.000đ/ bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh).

Bộ SGK lớp 7 từ 208.000đ/bộ đến 209.000đ/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh).

Bộ SGK lớp 10 từ 246.000đ/bộ đến 301.000đ/bộ (tùy thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà HS lựa chọn). Giá bộ SGK lớp 10 gồm tổng giá bìa sách của 5/7 môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp), 5 môn học lựa chọn và 3 chuyên đề học tập.

Công bố giá SGK mới lớp 3,7,10: Cao nhất 301.000 đồng/bộ - 1

NXB Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá SGK mới lớp 3,7,10 (Ảnh: T. Kim).

Các cuốn sách này được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường kênh hình với nhiều hình thức trình bày, minh họa sinh động theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Được biết tính đến ngày 12/4, đã có 8 tỉnh, thành phố công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Sau khi các tỉnh, thành phố kết thúc việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10, các nhà xuất bản có sách giáo khoa được sử dụng sẽ tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới cho giáo viên; đồng thời in ấn, cung cấp sách giáo khoa tới các địa phương kịp phục vụ năm học mới.