Thứ sáu, 09/04/2021 - 10:36

Bộ GD&ĐT cho phép dạy trực tuyến thay thế trực tiếp trong một số trường hợp

Dân trí

Người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định hình thức dạy trực tuyến hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp trong trường hợp học sinh không thể đến trường vì lý do bất khả kháng.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo đó, hoạt động dạy học trực tuyến thực hiện các bài học hoặc chủ đề theo chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Hoạt động này có thể hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện một phần nội dung bài học hoặc chủ đề hoặc thay thế dạy học trực tiếp nếu thực hiện toàn bộ nội dung bài học, chủ đề.

Thông tư cũng nêu rõ, người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh không đến trường để học tập với lý do bất khả kháng.

Bộ GDĐT cho phép dạy trực tuyến thay thế trực tiếp trong một số trường hợp - 1

Bộ GD&ĐT cho phép dạy trực tuyến thay thế trực tiếp trong một số trường hợp bất khả kháng. (Ảnh: M. Hà). 

Khi dạy học trực tuyến, giáo viên thực hiện các hoạt động chính như tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập, giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến, tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Trong đó, hoạt động chính của học sinh gồm, tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức, thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên, khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên, các học sinh khác.

Trong quá trình dạy học, giáo viên thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh bằng các hình thức theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ với lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT cho phép người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của bộ, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Theo Bộ GD&ĐT, mục đích của dạy học trực tuyến là hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục.

Hoạt động này cũng nhằm phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để các em được học ở mọi nơi, mọi lúc.

Bộ GDĐT cho phép dạy trực tuyến thay thế trực tiếp trong một số trường hợp - 2

Giáo viên vẫn duy trì dạy học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sau khi học sinh đã trở lại trường. (Ảnh: M. Hà). 

Để việc dạy học trực tuyến diễn ra thuận lợi, đúng quy định, Bộ GD&ĐT quy định: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan triển khai dạy học trực tuyến tại địa phương.

Trong đó, UBND cấp tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến, bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật tổ chức dạy học trực tuyến.

UBND cấp huyện chỉ đạo phòng GD&ĐT và các cơ quan liên quan triển khai dạy học trực tuyến tại địa phương…

Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT, ngoài tham mưu UBND cấp quản lý trực tiếp ban hành các kế hoạch, bố trí nguồn lực để tổ chức dạy học trực tuyến còn có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý.

M. Hà

Đáng quan tâm