Thứ hai, 05/09/2011 - 20:40

BST sang trọng của Oscar de la Renta

Dân trí

Sang trọng, lôi cuốn là những điều bạn có thể cảm nhận được khi chiêm ngưỡng BST hè 2011 của nhãn hiệu danh tiếng Oscar de la Renta. BST này rất phù hợp với các quý bà, quý cô.

 
BST sang trọng của Oscar de la Renta - 1


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 2


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 3


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 4


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 5


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 6


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 7


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 8


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 9


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 10


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 11


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 12


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 13


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 14


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 15


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 16


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 17


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 18


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 19


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 20


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 21


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 22


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 23


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 24


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 25


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 26


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 27


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 28


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 29


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 30


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 31


BST sang trọng của Oscar de la Renta - 32


Vĩnh Ngọc
Theo Style