Thứ bảy, 03/09/2011 - 20:10

BST thanh lịch của Narciso Rodriguez

Dân trí

Những thiết kế thanh lịch của Narciso Rodriguez phù hợp với các quý bà, quý cô khi đi làm ở công sở hoặc đi dự tiệc tối.

 
BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 1


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 2


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 3


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 4


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 5


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 6


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 7


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 8


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 9


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 10


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 11


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 12


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 13


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 14


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 15


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 16


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 17


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 18


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 19


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 20


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 21


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 22


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 23


BST thanh lịch của Narciso Rodriguez - 24


Vĩnh Ngọc
Theo Style
Đáng quan tâm
Mới nhất